Program studiów dla I i II roku

Program studiów dla roczników rozpoczynających studia w roku akad. 2021/2022 oraz 2020/2021:

 

Plan studiów (format druku A3):

 

 

 

 

 

Kierunkowe efekty uczenia się: