Podpisanie porozumienia z Assecco Data Systems

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Asseco Data Systems S.A. – spółka należąca do grupy kapitałowej Asseco, szóstego największego producenta oprogramowania w Europie – podpisały porozumienie o współpracy.

Współpraca obu partnerów opierać się będzie m.in. na realizacji projektów naukowych, wdrożeniowych, edukacyjnych czy społecznych, aplikowaniu i realizacji wspólnych projektów informatycznych i współpracy w zakresie realizacji prac dyplomowych – licencjackich i magisterskich, przewodów doktorskich w obszarze informatyki oraz przy realizacji doktoratów wdrożeniowych. Priorytetowe obszary kooperacji będę się koncentrować przede wszystkim na rozwijaniu zastosowań VR (Virtual Reality – rzeczywistość wirtualna), nowych rozwiązaniach w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz tworzeniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla szkolnictwa wyższego.

Konferencję prasową otworzył Rektor UMCS prof. Radosław Dobrowolski. – Dzisiejsze podpisanie umowy miedzy Asseco Data Systems a UMCS to wyjątkowe wydarzenie dla Uczelni, ponieważ rozpoczyna ścisłą, długoletnią współpracę. Zakresem umowy jest m.in. wsparcie w zakresie badań, prac wdrożeniowych, a także działań edukacyjno-promocyjnych. Porozumienie dotyczy trzech zasadniczych kwestii, tj. innowacyjnych obszarów VR-owych, nowoczesnych technik z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz rozwoju technologii softwarowych dotyczących zarządzania szkołami doktorskimi – mówił prof. Radosław Dobrowolski, Rektor UMCS. – Dzisiejsze podpisanie umowy to także szczególne wydarzenie dla ECOTECH-COMPLEX, które powstało jako jednostka konsorcyjna, mająca rozwijać współpracę między podmiotami akademickimi i biznesowymi. Umowa z tak strategiczną firmą informatycznym na rynku, jaką jest Asseco Data Systems, otwiera nowy rozdział w funkcjonowaniu ECOTECH-COMPLEX – podkreślił Rektor UMCS. – Czas pandemii pokazuje, jak ważna jest komunikacja zdalna oraz dobre narzędzia, oprogramowanie, techniki informatyczne w czasie ograniczonego kontaktu bezpośredniego. Chcę jednoznacznie podkreślić, że umowa ta ma charakter strategiczny – mówił Rektor UMCS.

Następnie Dyrektor ECOTECH-COMPLEX prof. Ryszard Naskręcki powiedział o celach, które założył sobie, obejmując funkcję kierowniczą obiektu oraz planach, jakie wiążą się z nawiązaną współpracą. – Jednym z celów, które sobie postawiłem, to poszukiwanie takich partnerów strategicznych jak Asseco Data Systems. Ta jednostka, która jest częścią Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ma ogromne możliwości w zakresie współpracy i kreowania różnych kierunków oraz obszarów działania, a tym samym potrzebuje dużych partnerów strategicznych – mówił prof. Ryszard Naskręcki. – Z Asseco Data Systems chcemy nie tylko współpracować, ale także tworzyć nowe rozwiązania. Chcemy, aby w ECOTECH-COMPLEX silniej rozwijały się badania podstawowe, aplikacyjne. Jesteśmy w trzeciej dekadzie XXI wieku i mamy świadomość, że bez nowoczesnych rozwiązań informatycznych nie da się wiele zrobić – podkreślił.

Daniel Lala, Wiceprezes Zarządu Asseco Data Systems podziękował przedstawicielom UMCS za zaufanie oraz nawiązał do trwającej już od dekady współpracy i jej przyszłości. – Asseco współpracuje z ponad 50 uczelniami w Polsce. Tak znakomita uczelnia, jaką jest UMCS, to doskonały partner. Grupa Asseco współpracuje z Uniwersytetem ponad 10 lat, utrzymując choćby system SAP. Teraz mowa już o współpracy w zakresie pracy naukowo-badawczej oraz projektów B+R i z wykorzystaniem środków unijnych. To kooperacja z korzyścią dla Uczelni, Asseco Data Systems i regionu – zaznaczył Daniel Lala.

Na zakończenie konferencji prasowej głos zabrał Robert Bagiński, Prezes Zarządu American Systems, deklarując ścisłe poparcie dla obranych wspólnie celów. – American Systems będzie wspierał te wszystkie działania, które zaplanowaliśmy z prof. Naskręckim – zarówno od strony koncepcyjnej, jak wytworzenia samych produktów – w szczególności tych VR-owych i związanych z zarządzaniem uczelnią. Jesteśmy pełni nadziei i chęci do realizacji wspólnych zamierzeń.

Asseco Data Systems tworzy zaawansowane rozwiązania informatyczne, będące siłą napędową cyfrowej rewolucji przedsiębiorstw. Dostarcza systemy IT dla wielu branż: edukacyjnej, finansowej, ubezpieczeniowej, usługowej, a także sektora administracji samorządowej. Działa na rynku polskim i zagranicznym. Specjalizuje się m.in. w usługach paperless i masowej korespondencji oraz w tworzeniu oprogramowania dla branży leasingowej i smart city. Oferuje innowacje oparte o chmurę. Jest największym w Polsce dostawcą podpisu elektronicznego i wiodącym twórcą kompleksowej oferty IT dla szkół wyższych. Spółka współpracuje z ponad 800 ekspertami w 15 lokalizacjach w Polsce. Jest częścią Grupy Kapitałowej Asseco, która jest obecna w 60 krajach na całym świecie i zatrudnia ponad 27,5 tys. osób.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie to największy ośrodek naukowo-badawczy we wschodniej Polsce. Siłą UMCS-u jest kadra akademicka i realizowane przez nią badania naukowe. UMCS zatrudnia ponad 2800 pracowników, w tym niemal 1600 nauczycieli akademickich. Na uczelni prowadzone są badania i projekty, które przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa oraz gospodarki. Uniwersytet dysponuje laboratoriami i pracowniami wyposażonymi w nowoczesne urządzenia i aparaturę. W rozwoju współpracy z biznesem szczególną rolę odgrywa Centrum ECOTECH-COMPLEX. Powstało ono z myślą o stworzeniu unikalnych warunków do prowadzenia badań na światowym poziomie. W swojej 76-letniej historii UMCS zbudował silny kapitał naukowy, dydaktyczny, organizacyjny i społeczny, który dzięki swojej wielopłaszczyznowej działalności wnosi istotny wkład w rozwój regionu.

For. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    19 marca 2021