Seminaria „ECOTECH-COMPLEX Seminar” mają stanowić platformę dyskusji w zakresie badań naukowych zorientowanych na zastosowania – zarówno badań aplikacyjnych jak i prac rozwojowych. Zacieśnienie współpracy pomiędzy sferą nauki i gospodarki wymaga ciągłego dialogu, a podejmowane wyzwania badawcze, zwłaszcza o charakterze interdyscyplinarnym i wielodziedzinowym, powinny przyczyniać się do integracji rozproszonego środowiska naukowego i tym samym do kreowania wysokiej jakości badań i prac rozwojowych.

Dyskusjom tym musi towarzyszyć świadomość, że jednym ze strategicznych celów rozwoju nauki w Polsce jest wykorzystanie wyników badań dla podniesienia poziomu cywilizacyjnego naszego kraju, m.in. poprzez pełniejsze wdrożenie jej wyników w gospodarce. Zwiększanie konkurencyjności i innowacyjności naszej gospodarki będzie możliwe przede wszystkim poprzez mechanizmy, które poszerzą popyt na wyniki badań użytecznych dla gospodarki i otoczenia społeczno-gospodarczego.

ECOTECH-COMPLEX Seminar. Where Research Meets Applications
Wydarzenia archiwalne:

10 lipca 2023 r. 
"Osobliwość technologiczna: punkt przełomowy historii czy zapowiedź cyfrowej apokalipsy?"
dr Bartosz Naskręcki, UAM/Instytut Matematyczny PAN
link do nagrania
•••
13 lutego 2023 r. 
„Dlaczego najlepsze badania podstawowe nie wykluczają badań aplikacyjnych: przykłady w CERN”
Prof. dr Magdalena Kowalska, Senior Researcher at CERN
Laureatka ERC Starting Grant (applying beta-detected NMR to liquid samples relavant in biology) oraz ERC Consolidator Grant (detailed structure of unstable nuclei).
•••
12 września 2022r.
„Empowering Science”
kontynuacja wcześniejszego seminarium prof. Stefana Franzena z 13 grudnia 2021 p.t. „Scientific Self-Deception: Are Any of Us Immune?” „Naukowe samo-oszukiwanie: czy ktokolwiek z nas jest odporny?”
Professor Stefan Franzen, Department of Chemistry, North Carolina State University, Raleigh USA
•••
20 czerwca 2022r.
„Interdyscyplinarne Centrum Innowacji 3W - szanse i wyzwania”
Prof. dr hab. Ryszard Naskręcki
Dyrektor Centrum ECOTECH-COMPLEX UMCS i Pełnomocnik Rektora UMCS ds. inicjatywy 3W.
•••
30 maja 2022r.
"StethoMe - domowy stetoskop z modułem sztucznej inteligencji. Od pomysłu do wdrożenia na rynek. Medtechowy start-up na regulowanym rynku wyrobów medycznych"
Dr Honorata Hafke-Dys
VP Product & Co-Founder StethoMe®, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
•••
13 grudnia 2021r.
„Scientific Self-Deception: Are Any of Us Immune?” „Naukowe samo-oszukiwanie: czy ktokolwiek z nas jest odporny?”
Professor Stefan Franzen
Professor of Chemistry Department of Chemistry, North Carolina State University, Raleigh USA
•••
25 października 2021r.
„Komercjalizacja wiedzy i technologii na przykładzie działalności Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego”
Dr Justyna Adamska
Zastępca Dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego
•••
27 września 2021r. 
„Tipping points”, czyli od matematyki do poprawy jakości życia
Prof. Sebastian Wieczorek, Ph.D.
Professor (Chair) & Head of Applied Mathematics,
University College Cork, Ireland
•••
28 czerwca 2021r. 
“Outreach Strategy of the University of Potsdam: Knowledge and Technology Transfer”
Prof. Dr. Florian J. Schweigert
Vice President for International Affairs & Fundraising
(University of Potsdam)
•••
24 maja 2021r. 
„Rozwój przełomowych rozwiązań w obszarze technologii medycznych w połączeniu ze współpracą z ośrodkami naukowo-badawczymi oraz pozyskiwanie kapitału finansującego na przykładzie największego polskiego sukcesu w obszarze MŚP w programie Horizon2020”
Mateusz Sagan, MBA
Ekonomista i Inwestor / Zarządzający i Strateg w zakresie innowacyjnych projektów medtech-biotech Chief Business Officer, Członek Rady Nadzorczej i akcjonariusz w SDS Optic S.A., absolwent studiów MBA w University of Central Lancashire Preston, UK
•••
26 kwietnia 2021r.
„Możliwości finansowania B+R+I z programu Horyzont Europa”
Ewa Kocińska-Lange
Director of the NCBR Office in Brussels/Business & Science Poland
•••
22 marca 2021r.
„Jak skutecznie odpowiadać na potrzeby badawcze przedsiębiorców?”
dr Piotr Dardziński
Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz
•••
22 lutego 2021r.
„Znaczenie dużych infrastruktur badawczych
w perspektywie krajowej (PMIB) i europejskiej (ESFRI)”
Prof. dr hab. Andrzej Mizgajski, UAM
- członek Zespołu doradczego do spraw Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej,
członek grupy roboczej ESFRI.
•••
25 stycznia 2021r.
„Możliwości finansowania prac badawczych realizowanych
we współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw”
dr hab. Robert E. Przekop, prof. UAM
Koordynator ds. Zespołu Hal Technologicznych
Centrum Zaawansowanych Technologii UAM
•••