Laboratorium Bioinżynierii Białka / Protein Bioengineering Laboratory

Laboratorium Bioinżynierii Białka ukierunkowane jest na rozwijanie nowoczesnych technologii w dziedzinie biochemii, biofizyki i biologii molekularnej w celu opracowania innowacyjnych biomateriałów dla zastosowań w biotechnologii. Laboratorium jest wyspecjalizowane na realizację prac badawczych mających charakter interdyscyplinarny i może obejmować działania z zakresu inżynierii genetycznej, biochemii i biofizyki. Realizowane prace badawcze skupiają się na analizach funkcji białek, peptydów oraz wzajemnych oddziaływań białko-białko czy białko-ligand. Laboratorium dysponuje powierzchnią laboratoryjną wyposażoną w meble laboratoryjne i dygestoria wraz z przyległymi pomieszczeniami, które można adaptować do konkretnych potrzeb.

Laboratorium realizuje badania w ramach projektów naukowych oraz zleceń komercyjnych. W ofercie laboratorium znajduje się:
 • opracowanie/projektowanie systemów ekspresyjnych w celu otrzymania białek rekombinowanych,
 • oczyszczanie białek natywnych jak i rekombinowanych z różnych systemów biologicznych,
 • analiza oddziaływań międzycząsteczkowych wraz z oceną parametrów kinetyki oddziaływań.

Wyposażenie laboratorium:

1. Zestawy FPLC do chromatograficznego oczyszczania peptydów, białek i kompleksów białkowych:
 • chromatograf cieczowy do oczyszczania białek w półtechnicznej skali, AKTA PILOT GE Healthcare Life Sciences,
 • chromatograf cieczowy do zastosowań laboratoryjnych o przepływach do 150 ml/min: AKTA AVANT GE Healthcare Life Sciences,
 • chromatograf cieczowy do zastosowań laboratoryjny o przepływach do 50 ml/min: AKTA Prime Plus GE Healthcare Life Sciences,
 • chromatograf cieczowy do zastosowań laboratoryjnych: AKTA Pure GE Healthcare Life Sciences.
2. Zestawy aparatów do analizy oddziaływań międzycząsteczkowych wraz z oceną kinetyki  oddziaływań (Kd, kon, koff):
 • aparat do pomiaru oddziaływania metodą interferometrii warstwowej (BLI): OctetRED 96 (ForteBIO),
 • aparat do pomiaru oddziaływania metodą termoforezy mikroskalowej (MST): Monolith NT.115Pico oraz NT.LabelFree (Nanotemper),
 • aparat do monitorowania zmian strukturalnych w obrębie cząsteczek białkowych w gradiencie temperatury - Prometheus NT.48 (Nanotemper).
3. Dodatkowe wyposażenie:
 • automatyczny wielofunkcyjny czytnik mikropłytek Victor X4 (Perkin Elmer),
 • cytometr przepływowy FACSVerse (BD)