Pracownia Wysokopolowego Rezonansu Magnetycznego/Ultra-High Field Magnetic Resonans Lab

Skaner rezonansu magnetycznego o indukcji pola magnetycznego  7.0 Tesli model DISCOVERY 950 MR System produkcji GE

  • średnica gantry 60 cm – możliwe badanie całego ciała człowieka
  • 50 mT/m peak amplitude
  • 200 T/m/s maximum slew rate
  • 32-channel RF Receive (Nova)
  • 8-channel RF Transmit
  • możliwość badań spektrometrycznych pierwiastków:  H-1, F-19, P-31, Na-23 i  C-13

Obecnie do dyspozycji są cewki odbiorcze RF dwu i ośmiokanałowa umożliwiające badanie głowy (mózgu).

Hiperpolaryzator SPINlab Diamond Polariser produkcji GE

Podanie „kontrastu magnetycznego” (węgiel  C13) powoduje wzrost sygnału w badaniu rezonansem od 10 000 do 100 000 razy.

Obecnie na świecie pracuje zaledwie ok. czterdziestu wysokopolowych skanerów MR, z czego połowa w USA. Urządzenie to nie jest standardowym narzędziem diagnostycznym stosowanym powszechnie w placówkach służby zdrowia, a zaawansowanym technicznie tomografem do zastosowań badawczo naukowych w zakresie zaawansowanych badań mózgu i obrazowania innych obszarów anatomicznych w obrębie całego ciała (średnica otworu dla pacjenta 60 cm). Wysokie pole magnetyczne 7 Tesli jest 140 000 razy silniejsze od pola magnetycznego Ziemi. Tak silne pole magnetyczne pozwala przede wszystkim uzyskiwać obrazy o znacznie podwyższonej rozdzielczości w stosunku do standardowych aparatów, które funkcjonują w placówkach służby zdrowia (1,5 lub 3 Tesle). Aparat MRI 7T pozwoli na realizację niestandardowych procedur związanych z obrazowaniem funkcji różnych obszarów mózgu w tym zaburzeń jego pracy będących następstwem chorób neurodegeneracyjnych takich jak choroba Alzheimera, czy Parkinsona.

Uzupełnieniem skanera jest aparat do hyperpolaryzacji substancji będących markerami przemian metabolicznych. Technika hyperpolaryzacji jest nową, nie stosowaną jeszcze komercyjnie a bardzo perspektywiczną techniką obrazowania medycznego. Technika ta pozwala na znaczne wzmocnienie sygnału rezonansu magnetycznego a co się z tym wiąże zwiększenie rozdzielczości obrazów. W efekcie możliwe jest wykrywanie znacznie mniejszych zmian w tkankach i ich bardziej dokładna lokalizacja.

Wykorzystanie hyperpolaryzatora i wysokopolowego skanera rezonansu magnetycznego w jednej lokalizacji jest obecnie dostępne jedynie na Wydziale Radiologii i Obrazowania Medycznego Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco oraz w Uniwersytecie Stanford w USA. Lublin jest więc trzecim ośrodkiem na świecie, gdzie możliwe jest wykorzystanie techniki hyperpolaryzcji do obrazowania organów człowieka w wysokim polu magnetycznym.

Ze względu na unikatowy charakter aparatury oraz niezwykle zaawansowaną technologię wykorzystywaną do uzyskiwania obrazów anatomicznych skompletowany został  interdyscyplinarny zespół specjalistów, którzy będą prowadzili badania na skanerze MRI 7T oraz rozwijał samą technikę obrazowania w silnym polu magnetycznym. W jego skład weszli radiolodzy, neurochirurdzy, fizycy, informatycy, inżynierowie elektronicy nie tylko z ośrodka lubelskiego ale także specjaliści z innych ośrodków w Polsce. Powołana została też Rada Programowa pracowni MRI 7T, która pełni rolę doradczą oraz wskazuje kierunki badań. W jej skład weszli wybitni specjaliści z lubelskiego ośrodka naukowego z Warszawy i Krakowa oraz z Kanady i USA. Funkcjonuje już także „Klub 7T”, który skupia aktywnych i zainteresowanych techniką obrazowania MR młodych adeptów nauki.