Obszary badawcze

Centrum ECOTECH – COMPLEX powstało w celu prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych zgodnych z obszarem tematycznym „BIO” PO IG.
AGRO, ECO, FOOD i BIOL to cztery kluczowe obszary badań, które przenikają się wzajemnie tworząc spójną całość nakierowaną na poprawę jakości życia.
 
Profil badawczy AGRO
• ochrona roślin
• ochrona krajobrazu
• agrobiotechnologia
• nieżywnościowe wykorzystanie produktów rolniczych
 
Profil badawczy ECO
• ekologia
• zmiany klimatu
• zanieczyszczenie środowiska
• bioróżnorodność
• ochrona wód, powietrza i gleby
• alternatywne źródła energii
 
Profil badawczy FOOD
• bezpieczeństwo i jakość żywności
• wpływ środowiska na łańcuch żywnościowy
• żywność a zdrowie
• żywność funkcjonalna i ekologiczna
 
Profil badawczy BIOL
• inżynieria tkankowa i struktury hybrydowe
• badanie mózgu - rozwój i starzenie człowieka
• choroby nowotworowe
• choroby cywilizacyjne i społeczne