Rada Programowa

Członkowie Rady Programowej Centrum ECOTECH-COMPLEX:

  • Prof. dr hab. Ryszard Dębicki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Przewodniczący Rady

  • Prof. dr hab. n. med. Ryszard Maciejewski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie - Wiceprzewodniczący Rady

  • Prof. dr hab. Wiesław Kamiński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  • Prof. dr hab. inż. Kazimierz Lejda, Politechnika Rzeszowska

  • Prof. dr hab.  Cezary Sławiński, Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie

  • Prof. dr hab. n. med. Tomasz Trojanowski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

  • Dr inż. Andrzej Stępniewski - Dyrektor Centrum ECOTECH-COMPLEX, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  • Dr hab. Józef Cebulski, prof. UR, Prorektor ds. Infrastruktury i Współpracy z Gospodarką, Uniwersytet Rzeszowski

  • Prof. dr hab. n. farm. Dariusz Matosiuk, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

  • Prof. dr hab. Jerzy Nawrocki, Centrum ECOTECH-COMPLEX, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie