Rada Programowa

Rada Programowa Centrum ECOTECH-COMPLEX:

Przewodniczący Rady Programowej Centrum ECOTECH-COMPLEX:
dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS - Prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką UMCS

Zastępca Przewodniczącego Rady Programowej Centrum ECOTECH-COMPLEX:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Stepulak, Prorektor ds. Nauki UM w Lublinie

Członkowie Rady Programowej Centrum ECOTECH-COMPLEX:
prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki - Prorektor ds. Nauki i Wspópracy Międzynarodowej UMCS
prof. dr hab. Ryszard Naskręcki - Dyrektor Centrum ECOTECH-COMPLEX
prof. dr hab. Marek Tchórzewski, UMCS
prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak, Prorektor ds. Umiędzynarodowienia i Cyfryzacji UM w Lublinie
prof. dr hab. Radosław Pietura, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
prof. dr hab. Cezary Sławiński, Dyrektor Instytutu Agrofizyk PAN w Lublinie
prof. dr hab. Marian Cholewa, Uniwersytet Rzeszowski
dr hab. inż. Paweł Woś, prof. Politechniki Rzeszowskiej