Konsorcjanci

 

Lider Konsorcjum:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
www.umcs.pl                                                     

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
aleja Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
www.prz.edu.pl

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Aleje Racławickie 1
20-059 Lublin
www.umlub.pl

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego
Polskiej Akademii Nauk
ul. Doświadczalna 4
20-290 Lublin
www.ipan.lublin.pl

Uniwersytet Rzeszowski
aleja Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
www.ur.edu.pl