Pracownia Genomiki, Transkryptomiki i Proteomiki

W pracowni genomiki, transkryptomiki i proteomiki zostały wyróżnione główne stanowiska badawcze:

1.     Stanowisko izolacji materiału badawczego.

Realizowane zadania: Izolacja DNA, RNA, krótkołańcuchowe RNA (w tym miRNA) i białek z różnorodnego materiału biologicznego tj. komórki, krew, fragmenty tkanek lub całe organizmy.

2.     Stanowisko oceny materiału badawczego.

Realizowane zadania: Szczegółowa ocena ilościowa i jakościowa wyizolowanego materiału badawczego tj. DNA, RNA, krótkołańcuchowego RNA (w tym miRNA), oligonukleotydów oraz białek.

Główna aparatura:

Qubit™ 3.0 Fluorometer

Agilent 2100 Bioanalyzer

3.     Stanowisko badania ekspresji genów.

Realizowane zadania: Badania ekspresji genów i miRNA metodą real-time PCR z możliwością zastosowania techniki OpenArray.

Główna aparatura:

Applied Biosystems™ QuantStudio™ 12K Flex Real-Time PCR System

QuantStudio™ 12K Flex AccuFill™ System

QuantStudio™ 3D Digital PCR System

Twister® Automation Robot

4.     Stanowisko cytometrii przepływowej.

Realizowane zadania: Analiza subpopulacji mikrocząstek we krwi człowieka.

Główna aparatura:

Apogee Micro Flow Cytometer

5.     Stanowisko do ciekłej biopsji.

Realizowane zadania: Izolacja wolnokrążących komórek nowotworowych, krwinek białych oraz pozakomórkowego DNA z krwi osób chorych na nowotwory piersi, jajnika i płuc.

Analiza wyizolowanego materiału pod kątem wczesnego wykrywania, prognozowania i monitorowania rozwoju ww. nowotworów oraz ocena efektów ich terapii.

Główna aparatura:

LiquidBiopsy® Automated Rare Cell Isolation Platform

6.     Stanowisko do sekwencjonowania.

Realizowane zadania: wysokoprzepustowe sekwencjonowanie materiału genetycznego (DNA, RNA, miRNA) w technologii NGS (next generation sequencing).

Główna aparatura:

Ion S5™ XL System

Ion Chef™ System

Ion Personal Genome Machine™ System