Biotarget Sp. z o.o.

Biotarget Sp. z o.o. to Spółka utworzona w 2016r. jako połączenie kompetencji naukowych z zakresu biologii molekularnej, immunochemii oraz kompetencji biznesowych i komercjalizacyjnych. Założycielami s-ki są: dr hab. n med. Magdalena Staniszewska, prof. KUL oraz wieloletni pracownik naukowy m.in. Harvard Medical School w Bostonie (MA, USA) i Mateusz Sagan, absolwent studiów MBA w University of Central Lancashire Preston (UK) i wieloletni prezes zarządu firm międzynarodowych w kilku krajach europejskich.
Biotarget realizuje prace B+R w obszarach immunomodulacji, immunostymulacji, produktów leczniczych w formie FSMP, ze szczególnym uwzględnieniem chorób nowotworowych oraz chorób zakaźnych.
Obecnie Biotarget rozpoczyna prace zmierzające do zaprojektowania i wytworzenia produktu leczniczego w formie FSMP działającego wspomagająco na układ immunologiczny w leczeniu chorób nowotworowych oraz chorób zakaźnych typu COVID 19. Projekt s-ki Biotarget otrzymał w grudniu 2020r. prawie 3mln zł dofinansowania z Lubelskiej Agencji Wsparcia Przedsiębiorczości w ramach Działania 1.2 Badania Celowe. Projekt jest realizowany w okresie 04.2021 do 09.2023 r.

Spółka od 2018r. jest członkiem Klastra Lubelska Medycyna, utworzonego pod patronatem Prezydenta Miasta Lublina.

Biotarget Sp. z o.o.
Centrum ECOTECH-COMPLEX, Block A
Głęboka 39
20-612 Lublin, Poland
www.biotarget.eu