SDS Optic S.A.

SDS Optic S.A. to Spółka powstała w 2013r. z inicjatywy małżeństwa naukowców, obywateli Stanów Zjednoczonych i RP, Marcina Staniszewskiego, absolwenta University of Akron (Akron, OH, USA) i wieloletniego współpracownika NASA Laboratory oraz dr hab. n. med. Magdaleny Staniszewskiej (prof. KUL), wieloletniego pracownika naukowego Harvard Medical School (Boston, MA, USA), Cape Western University (Cleveland, OH, USA) oraz Polskiej Akademii Nauk. Wizją Spółki jest pomoc w zwiększeniu przeżywalności na choroby nowotworowe oraz inne choroby przewlekłe o 30% do 2030r. oraz współtworzenie przyszłości z zakresu przełomowych technologii w obszarach zdrowotnych.
SDS Optic S.A. tworzy przełomowe technologie medyczne na styku i połączeniu optoelektroniki światłowodowej, biologii molekularnej, immunochemii oraz nowoczesnych technik bioinżynierii medycznej. Spółka opracowuje, rozwija i komercjalizuje przełomowe urządzania diagnostyczne oraz monitorujące wspierające codzienną pracę personelu medycznego na całym świecie.
Strategią Spółki jest tworzenie unikatowych technologii urządzeń diagnostycznych oraz monitorujących procesy życiowe w naturalnym stanie i w czasie rzeczywistym, z głównym naciskiem na choroby nowotworowe, choroby zakaźne, bakteryjne oraz grzybiczne.
SDS Optic S.A. do dziś dnia pozyskała na realizację swoich projektów ponad 43mln zł, stanowiących wkład zarówno inwestorów prywatnych, w tym funduszy typu seed i venture capital, oraz dofinansowanie w ramach dotacji publicznych, w tym największą w historii polskiej firmy sektora MŚP dotację z Komisji Europejskiej w ramach programu SME Instrument Horizon 2020.
Kluczową technologią SDS Optic jest mikrometryczna mikrosonda światłowodowa inPROBE, która w połączeniu z autorską biologią molekularną, chemią oraz bioinżynierią medyczną tworzy unikatowy na skalę światową biosensor, zdolny dokonywać pomiarów biologicznych żywej tkanki w ciele pacjenta (tzw. badania in vivo) przy bardzo wysokim poziomie czułości (pikogramy/ml – pg/ML) i specyficzności. Technologia inPROBE polega na wykrywaniu stężenia badanej substancji w organizmie, w tym markerów nowotworowych ze szczególną dokładnością, poprzez identyfikację komórek nowotworowych przy wykorzystaniu wiązki laserowej o specyficznej fali i użyciu innowacyjnych komponentów. Na końcu kilkunastominutowego procesu następuje interpretacja odczytu na detektorze z odpowiednim algorytmem przeliczeniowym, w formule wyniku liczbowego podającego poziom badanego aktywnego biologicznie związku (np. markera nowotworowego).

Spółka od 2013r. jest członkiem Klastra Lubelska Medycyna, utworzonego pod patronatem Prezydenta Miasta Lublina.

SDS Optic S.A.
Centrum ECOTECH-COMPLEX, Block A
Głęboka 39
20-612 Lublin, Poland
Tel. +48 81 501 94 63
www.sdsoptic.com
www.inprobe.com