Zasady wynajmu powierzchni

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem i zasadami wynajmu pomieszczeń w Centrum ECOTECH-COMPLEX, które zostały opisane w Regulaminie korzystania z Nieruchomości oraz Infrastruktury badawczej Centrum ECOTECH-COMPLEX UMCS

ZARZĄDZENIE Nr 42/2023 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 19 kwietnia 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 67/2019 Rektora UMCS w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z nieruchomości oraz infrastruktury badawczej Centrum ECOTECH-COMPLEX UMCS

Kalkulację kosztów wynajmu powierzchni przedstawiamy w odpowiedzi na indywidualne zapotrzebowanie osób zainteresowanych. Zapraszamy do przesyłania pytań drogą mailową na adres ecotech@umcs.pl 

Rezerwacji pomieszczeń dokonujemy wyłącznie za pośrednictwem FORMULARZA 

Wykaz minimalnych stawek netto z tytułu krótkoterminowego udostępnienia powierzchni w Centrum ECOTECH-COMPLEX

Wzory umów znajdują się w Załącznikach nr 2 i 3:

 Zapraszamy do korzystania z oferty Centrum ECOTECH-COMPLEX UMCS