Zasady wynajmu powierzchni

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem i zasadami wynajmu pomieszczeń w Centrum ECOTECH-COMPLEX, które zostały opisane w Regulaminie korzystania z Nieruchomości oraz Infrastruktury badawczej Centrum ECOTECH-COMPLEX UMCS

ZARZĄDZENIE Nr 67/2019 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 20 grudnia 2019 r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z nieruchomości oraz infrastruktury badawczej Centrum ECOTECH-COMPLEX UMCS

Cennik wynajmu powierzchni znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu korzystania z Nieruchomości oraz Infrastruktury badawczej Centrum ECOTECH-COMPLEX UMCS. Cennik określa stawki minimalne, które mogą wzrosnąć w zależności od dodatkowych oczekiwań najemców. Wzory umów znajdują się w Załącznikach nr 2 i 3.