FiBioMed Sp. z o.o.

Spółka FiBioMed Sp. z o.o. została utworzona w lipcu 2020r. jako spółka celowa SDS Optic S.A., przy współudziale dr hab. n med. Magdaleny Staniszewskiej, prof. KUL oraz Mateusza Sagana (MBA). Celem jest opracowanie i komercjalizacja technologii inPROBE (będącej własnością SDS Optic S.A.) w obszarach związanych z chorobami zakaźnymi, bakteryjnymi i grzybicznymi. FiBioMed, wsparty zasobami SDS Optic S.A., posiada ogromne doświadczenie we wdrażaniu rynkowym przełomowych projektów badawczych, dostęp do know-how, szerokie relacje z globalnym rynkiem diagnostyki in vitro, jak również, dzięki udostępnieniu działu B+R spółki SDS Optic S.A., posiada szerokie zaplecze laboratoryjne i sprzętowe z zakresu biologii molekularnej, chemii organicznej i bioinżynierii medycznej.
FiBioMed rozpoczyna prace B+R zmierzające do opracowania i przetestowania innowacyjnej technologii wytwarzania specyficznych przeciwciał oraz urządzenia do szybkiej diagnostyki wirusów, w tym SARS-CoV-2, możliwej do wdrożenia w obszarze diagnostyki oraz w obszarach terapeutycznych. Rezultatem projektu będzie wysokoprzepustowe, tanie i łatwe w obsłudze mobilne urządzenie diagnostyczne, wykorzystujące technologię mikrosond światłowodowych (biosensorów fotonicznych), do badań przesiewowych w strategicznie ważnych miejscach, jak zakłady pracy, szpitale, kopalnie, lotniska, firmy oraz tam, gdzie istotne znaczenie ma szybki czas diagnozy z potencjalną dużą ilością próbek w krótkim okresie czasu (np. oddziały OIOM/ICU). Urządzenie będzie mogło być również szybko przystosowane do analizy innych patogenów oraz markerów diagnostycznych, w tym w zakresie sepsy.
Projekt ten realizowany jest w konsorcjum z Siecią Badawczą Łukasiewicz PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii we Wrocławiu a na jego realizację FiBioMed otrzymał w grudniu 2020r. ponad 10mln zł dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu Szybka Ścieżka Koronawirusy.

Spółka od 2020r. jest członkiem Klastra Lubelska Medycyna, utworzonego pod patronatem Prezydenta Miasta Lublina.

FiBioMed Sp. z o.o.
Centrum ECOTECH-COMPLEX, Block A
Głęboka 39
20-612 Lublin, Poland
Tel. +48 81 501 94 63
www.fibiomed.com