Opis kierunku

Studia na kierunku grafika II stopnia trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się realizacją dyplomu artystycznego w wybranej specjalności wybieranej już na wstępie studiów.

W programie studiów przewidziane są wykłady dotyczące analizy sztuki współczesnej i krytyki artystycznej, zajęcia z animacji kultury, rysunku, fotografii użytkowej, cyfrowgo przetwarzania obrazu, multimediów, ilustracji, projektowania UI/UX i eksperymentalnych technik graficznych.

Specjalności

  1. grafika warsztatowa
  2. grafika projektowa

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności GRAFIKA WARSZTATOWA potrafi swobodnie posługiwać się tradycyjnymi technikami graficznymi - ma do wyboru techniki warsztatowe: linoryt, wklęsłodruk, litografię, serigrafię. Jest w stanie wzbogacać swoją wypowiedź artystyczną przez łączenie technik klasycznych z drukiem cyfrowym i technikami unikatowymi. Jest zdolny do profesjonalnej twórczości artystycznej na gruncie grafiki warsztatowej.

Absolwent specjalności GRAFIKA PROJEKTOWA posiada zaawansowane umiejętności w zakresie projektowania plakatu, znaków graficznych, liternictwa, książki, ilustracji, grafiki wydawniczej, materiałów reklamowych. Jest zdolny do poszukiwania indywidualnych rozwiązań zadań projektowych uwzględniając ich funkcje estetyczne i użytkowe.

Absolwent uzyskuje tytuł magistra i kwalifikacje zawodowe artysty grafika. Jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia w obszarze studiów poświęconych sztukom plastycznym.

Profile zawodowe absolwentów

artysta grafik, profesjonalny twórca przygotowany do samodzielnej pracy artystycznej,

- dyrektor kreatywny w agencji reklamowej,

- projektant grafiki użytkowej - w pracowniach projektowych, wydawnictwach, agencjach reklamowych (webdesigner, graphic designer),

- grafik komputerowy – posługujący się programami komputerowymi do tworzenia grafiki i multimediów,

- freelancer pracujący na indywidualne zlecenia,

- kurator wystaw,

- animator kultury, organizujący imprezy i wydarzenia kulturalne,

- promotor sztuk plastycznych na rynku sztuki, zatrudniony w galeriach, muzeach, instytucjach promocyjnych, mass-mediach.

Możliwości w trakcie studiów: 

infrastruktura i wyposażenie pracowni zapewniające odpowiednie warunki kształcenia w zakresie sztuk plastycznych,

- galerie i przestrzenie wystawiennicze umożliwiające organizację wystaw studenckich,

- cykliczne imprezy artystyczne i kulturalne,

- możliwość realizacji kreatywnych projektów w trakcie studiów, 

- działalność w Samorządzie Studentów,

- rozwijanie zainteresowań w kołach naukowo-artystycznych,

- współpraca z krajowymi i międzynarodowymi ośrodkami życia artystycznego, kulturalnego i naukowego,

- współpraca z domami kultury i szkołami w zakresie praktyk i prowadzenia warsztatów,

- programy wymian studenckich (Erasmus+, MOST).