Opis kierunku

Stacjonarne, jednolite studia magisterskie na kierunku grafika trwają 5 lat (10 semestrów) i kończą się realizacją dyplomu artystycznego w zakresie wybranej specjalności oraz napisaniem pracy magisterskiej.
 
Po II roku studiów student wybiera specjalność:
1) grafika projektowa,
2) grafika warsztatowa,
3) sztuka mediów cyfrowych.
 
Absolwent jednolitych studiów 5-letnich na kierunku grafika posiada wiedzę i umiejętności w zakresie warsztatowych technik grafiki artystycznej, graficznych programów komputerowych, między innymi ADOBE Photoshop, Illustrator, InDesign oraz liternictwa i typografii, grafiki wydawniczej i projektowania grafiki dla internetu, projektowania UI/UX, grafiki 3D, a także multimediów i animacji komputerowej. Jego kwalifikacje obejmują przygotowanie zawodowe grafika komputerowego oraz doświadczenie pracy w wydawnictwie lub agencji reklamowej w trakcie praktyki zawodowej.
 
Absolwent posiada umiejętności w dziedzinie rysunku, malarstwa, rzeźby oraz fotografii. Zna zagadnienia historii i teorii sztuki, historii grafiki, filozofii i estetyki, teorii i historii kultury, marketingu i rynku sztuki. W swojej pracy wykorzystuje znajomość psychologii twórczości i psychologii reklamy. Jest przygotowany do projektowania i realizacji działań w obszarze animacji kultury i promocji sztuki.
 
Zaawansowane kształcenie kierunkowe obejmuje posługiwanie się warsztatowymi technikami grafiki artystycznej: linorytu, suchorytu, akwaforty, akwatinty, litografii, serigrafii; łączenie technik klasycznych z drukiem cyfrowym i technikami unikatowymi. W zakresie grafiki projektowej – zdobycie profesjonalnych umiejętności w zakresie projektowania plakatu, znaków graficznych, liternictwa, książki, ilustracji, grafiki wydawniczej, grafiki wystawienniczej, stron internetowych, materiałów reklamowych. Kształcenie w zakresie multimediów i grafiki cyfrowej obejmuje animację cyfrową i projekty artystyczne oparte na montażu obrazu i dźwięku.
 
Absolwent kierunku grafika uzyskuje tytuł magistra i jest przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich w obszarze sztuk plastycznych i nauk o sztuce.
 
Profile zawodowe absolwentów:
•artysta grafik, profesjonalny twórca przygotowany do samodzielnej pracy artystycznej,
•dyrektor kreatywny w agencji reklamowej,
•projektant grafiki użytkowej - w pracowniach projektowych, wydawnictwach, agencjach reklamowych,
•grafik komputerowy – posługujący się programami do tworzenia grafiki i animacji oraz grafiki na potrzeby stron internetowych,
•grafik w produkcji gier komputerowych,
•projektant multimediów – w studiach filmowych,
•kurator wystaw,
•animator kultury, organizujący imprezy i wydarzenia kulturalne,
•promotor sztuk plastycznych na rynku sztuki, zatrudniony w galeriach, muzeach, instytucjach promocyjnych, mass-mediach.
 
Możliwości w trakcie studiów: 
•infrastruktura i wyposażenie pracowni zapewniające odpowiednie warunki kształcenia w zakresie sztuk plastycznych,
•galerie i przestrzenie wystawiennicze umożliwiające organizację wystaw studenckich,
•cykliczne imprezy artystyczne i kulturalne, 
•możliwość realizacji kreatywnych projektów w trakcie studiów,  
•działalność w Samorządzie Studentów,
•rozwijanie zainteresowań w kołach naukowo-artystycznych,
•współpraca z krajowymi i międzynarodowymi ośrodkami życia artystycznego, kulturalnego i naukowego,
•współpraca z domami kultury i szkołami w zakresie praktyk i prowadzenia warsztatów,
•programy wymian studenckich (Erasmus+, MOST).