Opis kierunku

Stacjonarne, jednolite studia magisterskie na kierunku malarstwo trwają 5 lat (10 semestrów) i kończą się realizacją dyplomu artystycznego w wybranej dyscyplinie malarskiej oraz napisaniem pracy magisterskiej.
 
Studia na kierunku malarstwo przygotowują do prowadzenia samodzielnej pracy twórczej w zakresie malarstwa sztalugowego i eksperymentalnego, ale też w obszarze nowych form ekspresji. W programie studiów znajdują się zajęcia z zakresu technologii malarstwa, rysunku, rysunku anatomicznego, struktur wizualnych, rzeźby, ceramiki, a także intermediów, fotografii i multimediów.
 
Po II roku studiów realizowana jest indywidualna ścieżka kształcenia - studenci wybierają 4 spośród 6 zaawansowanych przedmiotów: malarstwo użytkowe, mural, malarstwo cyfrowe, scenografia, eko-art, działania intermedialne.  Po III roku studiów wybierają 2 spośród wymienionych przedmiotów.
 
W programie studiów znalazły się nowe zakresy odpowiadające aktualnym tendencjom:
  • eko-art obejmuje trzy warsztatowe zagadnienia: sztuka papieru, sztuka włókna oraz tkanina artystyczna,
  • w ramach muralu na wyjazdowych warsztatach wykonywane są wielkoformatowe realizacje na ścianach budynków,
  • malarstwo cyfrowe stanowi najnowszą propozycję programową pracy w programach do kreacji i edycji obrazu za pomocą tabletów graficznych.
Sylwetka absolwenta                                                                   
Absolwent posiada artystyczne umiejętności w szeroko rozumianym obszarze sztuk wizualnych. Zna zagadnienia historii i teorii sztuki, historii malarstwa, analizy sztuki współczesnej, filozofii i estetyki, marketingu i rynku sztuki. Jest przygotowany do projektowania i realizacji działań w przestrzeni publicznej, w obszarze animacji kultury, wystawiennictwa i promocji sztuki. Posiada zdolność świadomego budowania przekazu artystycznego za pomocą malarskich oraz pokrewnych środków ekspresji. Posiada umiejętności w zakresie technologii malarstwa i  cyfrowych technik malarskich. Jest przygotowany do podejmowania wyzwań artystycznych na szeroko rozumianym rynku pracy w zakresie realizacji plastycznych, w zawodzie ilustratora, dekoratora itp.
Absolwent kierunku malarstwo uzyskuje tytuł magistra i jest przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich w zakresie sztuk plastycznych i nauk o sztuce.
 
Możliwości zatrudnienia - absolwent kierunku malarstwo będzie mógł:
  • prowadzić samodzielną pacę twórczą jako artysta malarz / artysta sztuk wizualnych,
  • pracować jako ilustrator /dekorator /projektant, w firmach reklamowych lub samodzielnie jako freelancer,
  • animator kultury /kurator wystaw /marszand, organizujący imprezy, wystawy i wydarzenia kulturalne, promotor sztuk plastycznych na rynku sztuki, zatrudniony w galeriach, muzeach, instytucjach promocyjnych, mass-mediach.
  • nasi absolwenci kierunku malarstwo poza powyższymi wykonują również następujące zawody: nauczyciel akademicki, instruktor, grafik komputerowy, projektant wnętrz, twórca filmów artystycznych, menedżer kultury.
 
Możliwości w trakcie studiów: 
•infrastruktura i wyposażenie pracowni zapewniające odpowiednie warunki kształcenia w zakresie sztuk plastycznych,
•galerie i przestrzenie wystawiennicze umożliwiające organizację wystaw studenckich,
•cykliczne imprezy artystyczne i kulturalne, 
•możliwość realizacji kreatywnych projektów w trakcie studiów,  
•działalność w Samorządzie Studentów,
•rozwijanie zainteresowań w kołach naukowo-artystycznych,
•współpraca z krajowymi i międzynarodowymi ośrodkami życia artystycznego, kulturalnego i naukowego,
•współpraca z domami kultury i szkołami w zakresie praktyk i prowadzenia warsztatów,
•programy wymian studenckich (Erasmus+, MOST).