Oddział Informacji Naukowej

Adres: 

Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
ul. Idziego Radziszewskiego 11, 20-031 Lublin 
Nowe skrzydło, I piętro
e-mail:  biblion@umcs.lublin.pl

Telefony: 
tel. (81) 537-58-94, 537-58-12, 537-58-72

Godziny pracy

Kierownik:
mgr Grzegorz Szczypa, kustosz dyplomowany
p.28, I piętro, tel. (81) 537-58-94, 
e-mail:  grzegorz.szczypa@umcs.pl

Pracownicy:

mgr Marzena Bukowska, kustosz
mgr Alla Tarasiuk, kustosz dyplomowany
mgr Joanna Chmura, bibliotekarz
mgr Agnieszka Zawadzka, kustosz
mgr Małgorzata Ziółkowska, kustosz dyplomowany

Oddział Informacji Naukowej – I piętro (p.21):

 • Informatorium (bazy danych i wolny dostęp do Internetu)
 • Zbiory:
  • A - dzieła treści ogólnej (wielodziedzinowe encyklopedie, informatory)
  • Z - bibliotekoznawstwo, bibliologia, bibliografie ogólne, teoria informacji
 • Czytelnia Komiksu
 • Audiobooki
 • Pracownia Bibliograficzno-Dokumentacyjna - I piętro (p.25, 26)

Regulamin korzystania z Informatorium

 Realizowane zadania:

1. Usługi informacyjne, informacja zbiorowa:

 • udzielanie informacji o zbiorach Biblioteki UMCS i innych bibliotek krajowych i zagranicznych;
 • pomoc w poszukiwaniach bibliograficznych i rzeczowych w oparciu o drukowane i elektroniczne źródła informacji zgromadzone w Bibliotece Głównej lub dostępne poprzez sieć Internet;
 • wykonywanie kwerend bibliograficznych dla samodzielnych pracowników nauki i instytucji naukowych;
 • pomoc przy ocenie parametrycznej:
  • analizy cytowań na podstawie baz: Web of Science, Scopus, Publish or Perish;
  • ranking czasopism na podstawie baz: Master Journal List, JCR, ERIH, Index Copernicus
 • współtworzenie strony domowej, redagowanie materiałów promujących zasoby i usługi Biblioteki UMCS.

2. Dydaktyka biblioteczna:

 • przysposobienie biblioteczne dla I roku studiów;
 • przysposobienie bibliograficzne dla grup seminaryjnych i osób indywidualnych, obejmujące metody korzystania z bibliografii drukowanych, baz bibliograficznych, źródeł elektronicznych.

3. Prace dokumentacyjne:

 • tworzenie bazy „Bibliografia Publikacji Pracowników UMCS”;
 • tworzenie kartoteki publikacji o UMCS;
 • opracowywanie zleconych zestawień bibliograficznych;
 • współpraca z CEJSH i Pol-index w ramach wydawnictw BG UMCS;
 • współpraca z Wydziałem Prawa i Administracji UMCS w zakresie aktualizowania modułu sprawozdawczego PBN (kontakt: mgr Agnieszka Zawadzka, tel. 81 537 58 72)

4. Organizowanie warsztatu informacyjnego:

 • administrowanie elektronicznymi źródłami informacji;
 • poszukiwanie nowych źródeł elektronicznych;
 • testowanie nowych baz danych i komercyjnych źródeł elektronicznych.

5. Organizowanie Czytelni Informacji Naukowej: