Nasz Najlepszy Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w roku 2018/2019

Jesteśmy dumni mogąc podzielić się informacją, iż absolwent naszego Wydziału otrzymał CUniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w roku 2018/2019.

Absolwent Instytutu Muzyki, mgr Tomasz Deutryk został nagrodzony Złotym Medalem i uzyskał tytuł Najlepszego Absolwenta UMCS podczas Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020. Na naszym Wydziale ukończył kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.

 

Srebrny Medal i tytuł Najlepszego Absolwenta Wydziału Artystycznego roku 2019 otrzymał lic. Przemysław Jaworucki, absolwent kierunku jazz i muzyka estradowa.

Nasi absolwenci wykazali się bogatym dorobkiem naukowo-artystycznym, wysoką średnią ocen oraz osiągnięciami organizacyjnymi i społecznymi.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

    Aktualności

    Autor
    Renata Gogol
    Data dodania
    30 października 2019