Nagrody premiera za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną

Do 31 stycznia 2017 r. można zgłaszać kandydatów do nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną. Nagroda będzie przyznawana za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne.

Nagrody premiera przyznawane są corocznie w następującej wysokości:
 1. wyróżnione rozprawy doktorskie w liczbie 25 – w wysokości 25 000 zł każda;
 2. wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego w liczbie 10 – w wysokości 50 000 zł każda; 
 3. osiągnięcia naukowe lub artystyczne, w tym za wybitny dorobek naukowy lub artystyczny, w liczbie 6 – w wysokości 125 000 zł każda;
 4. osiągnięcia naukowo-techniczne w liczbie 3 – w wysokości:
 • nagroda pierwsza – 125 000 zł
 • nagroda druga – 100 000 zł
 • nagroda trzecia – 75 000 zł.
W obecnym naborze kandydatów do nagrody za wyróżnione rozprawy doktorskie i wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego wnioski mogą składać osoby, którym stopień naukowy doktora lub stopień doktora sztuki albo stopień doktora habilitowanego został nadany w roku 2016. Osoby, które stopnie te uzyskają w grudniu 2016 r., mogą składać swoje wnioski do 28 lutego 2017 r.
 

  Aktualności

  Autor
  Karina Kasperek
  Data dodania
  9 stycznia 2017