Monografia autorstwa EWY NIESTOROWICZ

W lutym b.r. nakładem wydawnictwa naukowego CAMBRIDGE SCHOLARS Publishing, ukazała się książka w języku angielskim autorstwa dr Ewy NiestorowiczThe World in the Mind and Sculpture of the Deafblind People.. Monografia dotyczy twórczości rzeźbiarskiej osób z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu. Jest to pionierska praca interdyscyplinarna łącząca zagadnienia z pogranicza pedagogiki specjalnej, psychologii, semiotyki, a także teorii sztuki. Należy dodać, że Wydawnictwo Cambridge jest prestiżowym wydawnictwem skupiającym środowisko naukowe z całego świata. Wydana w prestiżowym brytyjskim wydawnictwie akademickim książka jest więc niewątpliwym sukcesem autorki oraz świadectwem warsztatu naukowego wypracowanego w środowisku uczelnianym Wydziału Artystycznego UMCS.

 

http://www.cambridgescholars.com/the-world-in-the-mind-and-sculpture-of-deafblind-people

    Aktualności

    Data dodania
    13 lutego 2017