Literatura potrzebna do dydaktyki

Ponawiamy prośbę do kierowników jednostek naukowo - dydaktycznych UMCS o przekazywanie do Oddziału Udostępniania Zbiorów BG, p.210, wykazów literatury niezbędnej do prowadzenia zajęć dydaktycznych w obecnym, ewentualnie przyszłym roku akademickim.

Posłużą one do stworzenia zbioru pozycji, które będą udostępniane tylko w Bibliotece.