Książki

Zbiory książkowe Biblioteki Głównej UMCS, to zbiory zwarte nowe obejmujące obecnie powyżej 1 miliona publikacji, które przechowywane są głównie w magazynach BG UMCS.

Czytelnicy posiadający konto biblioteczne mogą wypożyczać książki do domu, a wszyscy zainteresowani mogą korzystać ze zbiorów na terenie Biblioteki.

Część zbiorów udostępniona jest w formie wolnego dostępu w wyznaczonych w tym celu obszarach bibliotecznych.

 

Księgozbiór dostępny dla czytelników tworzą:

dzieła treść ogólnoinformacyjnej (m.in. polskie i obce encyklopedie, słowniki, informatory, międzynarodowe i narodowe bibliografie, bibliografie różnych dziedzin wiedzy, polskie i obce wydawnictwa z zakresu heraldyki i herbarze)

polskie i obce wydawnictwa naukowe o charakterze monograficznym ze wszystkich dziedzin wiedzy

dzieła klasyków literatury polskiej i światowej

beletrystyka, dzieła popularno-naukowe oraz popularne

Głównymi źródłami pozyskiwania księgozbioru przez BG UMCS są:

  • egzemplarz obowiązkowy - nałożony na wydawców obowiązek nieodpłatnego dostarczania do określonych bibliotek (w tym naszej)  druków, książek oraz dokumentów dźwiękowych i audiowizualnych.
  • kupno
  • dar

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z bibliotecznego księgozbioru, zarówno w celach naukowych, jak i rekreacyjnych.