Zespół ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych

Biuro Spraw Studenckich
Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów

Dom Studencki BABILON
ul. Radziszewskiego 17 pok. 10
20-036 Lublin

tel. 081 537 58 90

    Autor
    Katarzyna Skalska