Zespół ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

 

Biuro Spraw Studenckich
Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów

Dom Studencki BABILON
ul. Radziszewskiego 17 pok. 10
20-036 Lublin

tel. 081 537 58 90

 

Wydział Filozofii i Socjologii UMCS

 

dr hab. Andrzej Kapusta

Opiekun merytoryczny Projektu

Profil uczelniany

Wizytówka w Projekcie

 

dr Justyna Rynkiewicz

Koordynatorka Projektu

Profil uczelniany

Wizytówka w Projekcie