System wartości i poczucie sensu a dobrostan jednostki

“System wartości i poczucie sensu a dobrostan jednostki”

Rozmowa on-line z dr Janem Kutnikiem

Rozmowa dotyczy naszej ludzkiej potrzeby poczucia sensu i posiadania systemu wartości w życiu. Omówione zostały w niej problemy wynikające z braku poczucia znaczenia i celowości własnej egzystencji. Słuchacze mogą poznać różnorodne filozoficzne i psychologiczne koncepcje związane z tymi kwestiami (między innymi koncepcje Victora Frankla czy Alberta Camusa).

Spotkanie uwrażliwia na znaczenie, jakie dla zdrowia psychicznego ma dbanie o spójność własnych poglądów i działań a także posiadanie i realizowanie jasnego systemu wartości.

 

Spotkanie można obejrzeć tutaj