Grzegorz Michalik

Grzegorz Michalik 

Jestem doktorantem filozofii, z wykształcenia pedagogiem, obecnie pracuję nad rozprawą doktorską o podmiotowości w psychoanalizie, pisaną w Zakładzie Antropologii Kultury i Filozofii Społecznej.

Moje zainteresowania badawcze obejmują: psychoanalizę Jacques’a Lacana oraz relacje łączące filozofię i pedagogikę. Interesuję się także kinem - od 2018 roku koordynuję projekt “PsychoKino – daje do myślenia!”

W ramach Przyjaznego Uniwersytetu prowadzę warsztaty filmowe oraz organizuję spotkania Psychokina.