Uzależenienie od alkoholu na studiach

Na pytania o uzależnienia odpowiada specjalistka terapii uzależnień Katarzyna Boś.

Ludzie na studiach piją dużo alkoholu. Po czym poznać, że ktoś może mieć z tym problem?

Na studiach ludzie zazwyczaj piją więcej, niż w innych okresach życia. Dlatego duża ilość, spożywanego alkoholu nie musi (chociaż może) świadczyć o uzależnieniu.

Wskazówką, że mamy do czynienia z rozwijającym się problemem może być:

Niewywiązywanie się z życiowych zadań z powodu picia lub jego skutków.

Niepokojące są te sytuacje, kiedy objawy kaca, takie jak osłabienie, bóle głowy, nudności, wzmożona potliwość  ale i  rozdrażnienie, trudności w myśleniu i koncentracji uwagi utrudniają powrót do normalnego funkcjonowania. To wszystko może sprawić, że pojawią się nieobecności na zajęciach, trudności w zaliczaniu przedmiotów, odkładanie zadań, zmniejszenie ambicji i  rezygnacja z zainteresowań.

Koncentracja na piciu

Warto się zaniepokoić, gdy ktoś planuje picie i/lub oczekuje na nie z niecierpliwością. Podobnie jest w przypadku kiedy, zmiana planów i niemożność picia, sprawia, że ktoś staje się nerwowy i wycofuje się z trzeźwego towarzystwa, by zaspokoić pragnienie w innym.

Wskazanie z aplikacji ePOP

Nie dawno pojawiła się świetna darmowa aplikacja o nazwie ePOP. Służy ona do monitorowania własnego picia oraz pomaga w jego ograniczeniu.

Oczywiście nie zastąpi ona terapii, można jednak wykorzystać z niej do przyjrzenia się swojemu piciu i/lub podsunąć komuś, kogo sposób picia nas niepokoi.

Możesz też wykonać test on-line

 

Co zrobić, gdy podejrzewa się, że ktoś w otoczeniu ma problem alkoholowy?

Najlepszym rozwiązaniem byłoby zmotywowanie kolegi czy koleżanki do wizyty u specjalisty ewentualnie zachęcenie do skorzystania ze wspomnianej aplikacji ePOP.

Warto też samemu skonsultować się ze specjalistą, by uniknąć ryzyka współuzależnienia.

[Więcej wskazówek o tym jak rozmawiać z osobą w kryzysie znajdziesz w linku]

Jak pomóc, a czego nie robić?

Najbardziej skutecznym sposobem namówienia kogoś do skorzystania z pomocy w kwestii uzależnienia jest tzw. pozytywne motywowanie, składa się na nie

  • zachęcanie,
  • pokazywanie korzyści z takiej konsultacji
  • uspokojenie,
  • towarzyszenie w trudnej sytuacji.

Wiele badań jasno pokazuje, iż tzw. twarda konfrontacja, grożenie, straszenie, czy stosowanie innych opartych na wzbudzaniu lęku metod nie przynosi oczekiwanych efektów.

Można zaoferować pomoc w znalezieniu osoby/placówki, do której można się zgłosić. Wówczas należy zwrócić uwagę na to, czy kompetencje specjalisty/placówki obejmują uzależnienia – najlepiej wybrać specjalistę psychoterapii uzależnień lub lekarza psychiatrę.

 

Jak przebiega terapia uzależnień?

Obecnie w mniejszym stopniu mówi się o terapii uzależnienia a częściej o terapii zaburzeń związanych z używaniem alkoholu, które obejmują też problemy poprzedzające uzależnienie.

Coraz więcej placówek leczenia oferuje tzw POP czyli Program Ograniczania Picia, którego celem jest zmiana stylu spożywania alkoholu a nie całkowita abstynencja.

Wszystko zaczyna się od konsultacji ze specjalistą. W jej trakcie określa się jak głęboki jest problem i wspólnie ustala formę terapii.