Nurty psychoterapii

Wybierając terapeutę, warto zwrócić uwagę na to w jakim nurcie pracuje. Oczywiście wielu specjalistów łączy w swojej pracy metody z różnorodnych podejść, zazwyczaj jednak, jedno z nich jest wiodące.

Poniżej znajdziesz ogólne informacje na temat najbardziej popularnych w Polsce nurtów

 

Poznawczo-behawioralny

Bazuje on na analizie naszych myśli, uczuć i zachowań z życia codziennego. Pozwala zmienić błędne przekonania, wzorce myślowe, które negatywnie wpływają na nasze emocje i działanie. Z reguły terapia jest krótkotrwała i skupiona na konkretny cel ustanawiany przez pacjenta przy pomocy terapeuty.

Najczęściej zalecana przy problemach związanych z chorobami afektywnymi (tj. depresja czy choroba dwubiegunowa), zaburzeniami lękowymi (fobią społeczną, lękiem uogólnionym, zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi) oraz uzależnieniami.

 

Psychodynamiczny

Bazuje on na badaniu procesów nieświadomych dziejących się w naszym umyśle poprzez analizowanie mechanizmów działania, ukrytych potrzeb, bądź wewnętrznych konfliktów, z których najczęściej nie zdajemy sobie sprawy. Zewnętrznym i dostępnym racjonalnemu poznaniu przejawem funkcjonowania nieświadomości są takie akty psychiczne jak: marzenia senne, objawy nerwicowe (np. lęki), przejęzyczenia oraz czynności pomyłkowe, które po ujawnieniu przez pacjenta stają się przedmiotem analizy.

Zazwyczaj terapia jest długotrwała i najczęściej stosuje się ją w takich problemach jak zaburzenia osobowości, odżywiania czy choroby afektywne.

 

Systemowy

Bazuje on na analizie środowiska (takiego jak np. rodzina) oraz jego wpływu na pacjenta potrzebującego pomocy. Według tego nurtu rodzina jest systemem. Jej członkowie wchodzą ze sobą w stałe relacje i mają na siebie wzajemnie wpływ. W tym sposobie myślenia za problem rodzinny nigdy nie odpowiada jedna osoba, ale wpływają na niego wszystkie jednostki wchodzące w skład rodziny. Ważne jest przekazywanie z pokolenia na pokolenie przekonania dotyczące relacji, rodziny i jej roli w życiu człowieka. Problemy rodzinne pojawiają się wtedy, gdy jakiś sposób porozumiewania się wewnątrz systemu przestaje dobrze działać.

Najczęściej polecana dla osób borykających się z problemami małżeńskimi, kryzysami rodzinnymi, kłótniami między członkami rodziny oraz dla DDA (dorosłych dzieci alkoholików).

Gestalt

Bazuje on na analizie własnej tożsamości, wartości, potrzeb wewnętrznych oraz pragnień, by dzięki temu pacjent był w stanie radzić sobie w sposób elastyczny, zgodny z własnym wnętrzem na nowe, trudne sytuacje, które spotykają go w życiu codziennym. Ważne jest skupienie na „tu i teraz”, zwracanie uwagi na doznania płynące z ciała; zachęta do naturalnej autoekspresji, bezpiecznego eksperymentowania z wyrażaniem emocji i nowymi zrachowaniami. Równie ważne jest zaangażowanie w dialog, co oznacza przyzwolenie na to, by relacja rozwijała się procesualnie, zgodnie z tym, co dzieje się pomiędzy terapeutą a klientem w przestrzeni ich wzajemnego wpływu, w naturalnym rytmie kontaktu i wycofania.

Gestalt poleca się w leczeniu depresji, fobii, zaburzeń psychosomatycznych, nerwicach natręctw. Jest polecany również osobom poszukującym poznania siebie, samoakceptacji i rozwoju swojego potencjału.

 

Logoterapia

Bazuje on na poszukiwaniu sensu swojego życia oraz odniesieniu do niego podczas analizowania swojego postępowania wraz ze wsparciem psychoterapeuty. Logoterapia kładzie nacisk na możliwość dokonywania wyboru co do postawy, którą przejawiają pacjenci względem sytuacji, doświadczeń, w których uczestniczą. Pozwala spojrzeć na życie z innych punktów widzenia i dostrzec wartość w cierpieniu pacjenta oraz jego egzystencji. Logoterapia głosi, że niezależnie od warunków zewnętrznych człowiek jest wewnętrznie wolny i może decydować o jakości swoich myśli, przekonań, zasad i postaw wobec świata. Tym, co znacząco odróżnia logoterapie od większości kierunków terapeutycznych, jest postrzeganie człowieka nie tylko w wymiarze psychofizycznym, ale również duchowym.

Logoterapię poleca się osobom doświadczającym kryzysów egzystencjalnych, żałoby, strat spowodowanych chorobą lub śmiercią oraz chorym na depresję, czy uzależnionym.

Dobry specjalista pownien odpowiedzieć Twoje pytania związane ze sposobem swojej pracy i nurtem w jakim pracuje.

Autoka: Milena Płachta, zajrzyj na jej stronę