Po swojej stronie - ćwiczenia

 

 

 

 

Książeczka jest odpowiedzią na zapotrzebowanie studentów i pracowników naszej Uczelni na wiedzę i umiejętności w zakresie dbania o siebie i radzenia sobie z trudnościami natury psychicznej.

Zadania odnoszą się przede wszystkim do tych aspektów funkcjonowania psychiki, które są kluczowe dla ogólnego dobrego samopoczucia człowieka. Dotyczą takich kwestii jak samoakceptacja, postępowanie z trudnymi emocjami, poczucie sprawstwa czy rozwijanie pewności siebie. Tego typu zdolności są szczególnie ważne w czasie pandemii, który dla wielu osób stanowi duże obciążenie psychiczne.

Na końcu książeczki znajdziesz dane kontaktowe i informacje o działalności Zespołu ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami oraz Wydziału Filozofii i Socjologii.

Działanie jest finansowane z Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.