Wsparcie psychologiczne na UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oferuje szerokie możliwości skorzystania z pomocy psychologicznej. Jest ona bezpłatna i dostępna bez skierowania.

Zespół ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Przejdź do strony Zespołu

Celem Zespołu ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami jest zwiększenie dostępności Uniwersytetu Mariii Curie Skłodowskiej dla studentów z różnymi  rodzajami niepełnosprawności, także tych doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego. Oferta wsparcia, obok pomocy studentowi w procesie zdobywania wiedzy, uwzględnia także propozycje, które przyczynią się do jego rozwoju w sferze fizycznej, intelektualnej i społecznej. Każdy student może liczyć na indywidualne podejście ze strony zespołu, tak, by mógł otrzymać także wsparcie adekwatne do potrzeb wynikających z sytuacji zdrowotnej.

 

Wsparcie psychologiczne

 • w sytuacjach problemowych
 • w problemach związanych z samoakceptacją, pewnością siebie, asertywnością, radzeniem sobie ze stresem
 • w relacjach interpersonalnych, społecznych
 • w trudnościach w relacjach z bliskimi osobami
 • w sytuacjach problemowych

 

Wsparcia w efektywnym wykorzystaniu studiów

 • szkolenia z zakresu rozwoju osobistego
 • aktywność sportowa
 • lektorat z j. angielskiego
 • wyjazdy szkoleniowe i obozy językowe
 • wyjazdy adaptacyjne

 

Wsparcie udzielane jest w trzech językach: polskim, ukraińskim, rosyjskim.

Lokalizacja Zespołu

Zespół mieści się w Domu Studenckim Babilon, przy ulicy Radziszewskiego 17, pok. 9-10.

 

Punkt Wsparcia i Psychoedukacji dla Studentów SENSUM

Przejdź do strony SENSUM

Oferta Punktu Wsparcia i Psychoedukacji dla Studentów SENSUM skierowana jest do wszystkich studentów UMCS przeżywających kryzysy emocjonalne i potrzebujących wsparcia w rozwoju psychicznym. Oferuje profesjonalną pomoc w zakresie poradnictwa, psychoterapii i coachingu.

 

Do form pomocy psychologicznej oferowanych przez placówkę należą: rozmowa i konsultacje coachingowe dla osób, które:

 • stoją wobec ważnych decyzji życiowych, jak np. podjęcie pracy, formalizacja związku, rozpoczęcie samodzielnego życia itp.
 • poszukują kierunku swojego rozwoju zawodowego i kariery,
 • poszukują równowagi między życiem zawodowym i pozazawodowym,
 • chcą określić swoje priorytety i dążenia życiowe,
 • chcą zmienić coś w swoim życiu, aby było bardziej satysfakcjonujące i szczęśliwe,
 • doświadczają trudności w codziennym życiu (np. stres związany ze studiami i/lub pracą, kłopoty z motywacją do działania, trudności w wyznaczaniu i osiąganiu celów itp.)
 • konsultacje psychoterapeutyczne i psychoterapia dla osób które :
 • doświadczają depresji, lęków, fobii, zaburzeń odżywiania,
 • przeżywają długotrwały stres,
 • borykają się z problemami somatycznymi bez medycznego podłoża,
 • przeżywają trudności i cierpienie w relacjach (z bliskimi, w związkach, w kontaktach społecznych),
 • doświadczają radzenia sobie z trudnymi emocjami,
 • podejmują próby uporania się z bolesną przeszłością,
 • potrzebują wsparcia w sytuacji kryzysowej,
 • chcą odnaleźć szczęście w pracy, związkach, miłości oraz poprawić jakość swego życia,

 

Lokalizacja SENSUM

Punkt Wsparcia i Psychoedukacji dla Studentów SENSUM mieści się przy  ul. Narutowicza 12 (Instytut Pedagogiki, Oficyna – pok. 14)

 

 

Biuro Rozwoju Kompetencji

 Przejdź do strony Biura

Biuro Rozwoju Kompetencji prowadzi działalność edukacyjną, doradczą i informacyjną dla studentów, absolwentów i pracowników UMCS na rzecz ich rozwoju zawodowego i osobistego.

BRK oferuje wsparcie psychologiczne osobom, które:

 • przeżywają trudności ze względu na zwiększony poziom stresu, lęku, napięcia,
 • mają problemy natury emocjonalnej,
 • mają trudności w relacjach z innymi ludźmi,
 • poszukują wsparcia w sytuacjach kryzysowych lub po prostu chcą się rozwijać i wzmacniać poczucie własnej wartości.

Lokalizacja BRK

Biuro Rozwoju Kompetencji mieści się przy ul. Sowińskiego 12/5.

Akademickie Centrum Wsparcia

Przejść do strony ACW

Akademickie Centrum Wsparcia to organizacja studencka, zajmująca się prowadzeniem konsultacji psychologicznych. Opiera się ona na zasadach wsparcia rówieśniczego.

Do celów ACW należą:

 • Propagowanie higieny psychicznej wśród studentów,
 • Edukacja studentów w zakresie higieny zdrowia psychicznego,
 • Udzielanie wsparcia psychicznego studentom, w obszarach m.in.:
 • nadużywanie alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
 • uzależnienie od internetu, hazardu
 • zaburzenia odżywania (anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się i inne)
 • zaburzenia nastroju i emocji (smutek, brak motywacji do działania, lęk, nadmierna złość, agresja i inne)
 • przemoc fizyczna i psychiczna w rodzinie, ze strony partnera, ze strony innych osób
 • inne.

Udzielanie informacji o refundowanych placówkach, w których studenci mogą podjąć leczenie/terapię.

 Lokalizacja ACW

Akademickie Centrum Wsparcia mieści się w sali nr 41 Instytutu Psychologii UMCS, znajdującego się przy Placu Litewskim 5.