Wsparcie psychologiczne na UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oferuje szerokie możliwości skorzystania z pomocy psychologicznej. Jest ona bezpłatna i dostępna bez skierowania.

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego UMCS:

Przejdź do strony Zespołu

Psycholożka:

Barbara Boroch 

Psycholog, konsultacje w Domu Studenckim "Babilon" pokój psychologa przy recepcji, konsultacje w dniach:

poniedziałek 9:00-15:00, wtorek 9:00-15:00, czwartek 9:00-13:00, piątek 9:00-13:00

e-mail: barbara.boroch@mail.umcs.pl

Psycholog:

Grzegorz Chmielewski - Fundacja „Powiemy to”

Psycholog, logopeda, pedagog, doradca edukacyjny

tel. 510 600 866
tel. 609 918 388

Psycholożka:

Pani Magdalena Leleń

Psycholog, specjalista w zakresie pracy z osobą ze spektrum autyzmu i zaburzeniami psychicznymi (udziela porad również w języku angielskim)

tel. 519 841 333, e-mail: m.lelen@poczta.umcs.lublin.pl

Psychoterapeuta:

Marian Diadush

Psychoterapeuta, specjalista w zakresie stanów lękowych, depresji, problemów emocjonalnych (udziela porad w języku ukraińskim i rosyjskim).

tel. 695 873 930

 

Punkt Wsparcia i Psychoedukacji dla Studentów SENSUM

Przejdź do strony SENSUM

Oferta Punktu Wsparcia i Psychoedukacji dla Studentów SENSUM skierowana jest do wszystkich studentów UMCS przeżywających kryzysy emocjonalne i potrzebujących wsparcia w rozwoju psychicznym. Oferuje profesjonalną pomoc w zakresie poradnictwa, psychoterapii i coachingu.

 

Do form pomocy psychologicznej oferowanych przez placówkę należą: rozmowa i konsultacje coachingowe dla osób, które:

 • stoją wobec ważnych decyzji życiowych, jak np. podjęcie pracy, formalizacja związku, rozpoczęcie samodzielnego życia itp.
 • poszukują kierunku swojego rozwoju zawodowego i kariery,
 • poszukują równowagi między życiem zawodowym i pozazawodowym,
 • chcą określić swoje priorytety i dążenia życiowe,
 • chcą zmienić coś w swoim życiu, aby było bardziej satysfakcjonujące i szczęśliwe,
 • doświadczają trudności w codziennym życiu (np. stres związany ze studiami i/lub pracą, kłopoty z motywacją do działania, trudności w wyznaczaniu i osiąganiu celów itp.)
 • konsultacje psychoterapeutyczne i psychoterapia dla osób które :
 • doświadczają depresji, lęków, fobii, zaburzeń odżywiania,
 • przeżywają długotrwały stres,
 • borykają się z problemami somatycznymi bez medycznego podłoża,
 • przeżywają trudności i cierpienie w relacjach (z bliskimi, w związkach, w kontaktach społecznych),
 • doświadczają radzenia sobie z trudnymi emocjami,
 • podejmują próby uporania się z bolesną przeszłością,
 • potrzebują wsparcia w sytuacji kryzysowej,
 • chcą odnaleźć szczęście w pracy, związkach, miłości oraz poprawić jakość swego życia,

 

Lokalizacja SENSUM

Punkt Wsparcia i Psychoedukacji dla Studentów SENSUM mieści się przy  ul. Narutowicza 12 (Instytut Pedagogiki, Oficyna – pok. 14)

 

Poradnia psychologiczna UMCS

Marzena Bichta - psycholożka, psychoterapeutka, trenerka

Link do strony poradni

Biuro Rozwoju Kompetencji

 Przejdź do strony Biura

Biuro Rozwoju Kompetencji prowadzi działalność edukacyjną, doradczą i informacyjną dla studentów, absolwentów i pracowników UMCS na rzecz ich rozwoju zawodowego i osobistego.

BRK oferuje wsparcie psychologiczne osobom, które:

 • przeżywają trudności ze względu na zwiększony poziom stresu, lęku, napięcia,
 • mają problemy natury emocjonalnej,
 • mają trudności w relacjach z innymi ludźmi,
 • poszukują wsparcia w sytuacjach kryzysowych lub po prostu chcą się rozwijać i wzmacniać poczucie własnej wartości.

 

Akademickie Centrum Wsparcia

Przejść do strony ACW

Akademickie Centrum Wsparcia to organizacja studencka, zajmująca się prowadzeniem konsultacji psychologicznych. Opiera się ona na zasadach wsparcia rówieśniczego.

Do celów ACW należą:

 • Propagowanie higieny psychicznej wśród studentów,
 • Edukacja studentów w zakresie higieny zdrowia psychicznego,
 • Udzielanie wsparcia psychicznego studentom, w obszarach m.in.:
 • nadużywanie alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
 • uzależnienie od internetu, hazardu
 • zaburzenia odżywania (anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się i inne)
 • zaburzenia nastroju i emocji (smutek, brak motywacji do działania, lęk, nadmierna złość, agresja i inne)
 • przemoc fizyczna i psychiczna w rodzinie, ze strony partnera, ze strony innych osób
 • inne.

Udzielanie informacji o refundowanych placówkach, w których studenci mogą podjąć leczenie/terapię.