Motywacja i odpowiedzialność jako elementy poczucia własnej wartości

“Motywacja i odpowiedzialność jako elementy poczucia własnej wartości”

Rozmowa on-line z dr Piotrem Kwiatkowskim

Rozmowa z dr Piotrem Kwiatkowskim dotyczyła poczucia odpowiedzialności za istotne życiowo kwestie i jego roli w budowaniu kontroli nad własnym życiem.  Psychoterapeuta przedstawił problemy jakie dla dobrostanu jednostki wynikają z tendencji do zrzucania na innych zadań i działań, które dana jednostka powinna podjąć samodzielnie. Ważną kwestią było też poruszenie tematyki braku motywacji i tego, na co może on wskazywać.

Film można obejrzeć tutaj