Asertywność a płeć

„Asertywność a płeć”

Rozmowa on-line z dr Anitą Rawą-Kochanowską

Dr Anita Rawa-Kochanowska psycholożka i psychoterapeutka przybliżyła temat asertywności, która jest umiejętnością bezpośredniego, stanowczego, szczerego wyrażania swoich potrzeb, uczuć, pragnień w taki sposób, który respektuje nasze prawa i prawa drugiej osoby.

Specjalistka odpowiedziała na liczne pytania, zadawane przez studentów. Między innymi to, jak odróżnić osobę w potrzebie, od tej która chce nas wykorzystać, jak budować swoją asertywność, czy jest na zależna od płci. Istotnym punktem wypowiedzi Anity Rawy-Kochanowskiej było przedstawienie etapów formowania się poczucia własnej wartości, tych czynników, które je wspierają, rozwijają oraz przyczyn hamujących i negatywnie wpływających na proces kształtowania się poczucia własnej wartości.

Film można obejrzeć tutaj