Projekt "Przyjazny Uniwersytet" - III edycja

Celem projektu "Przyjazny Uniwersytet" jest zwrócenie uwagi środowiska akademickiego na potrzeby osób chorujących psychicznie. Pierwsza edycja projektu odbyła się w roku akademickim 2013/2014, zaś druga w 2014/2015. Realizacja projektu przyniosła pozytywne efekty w postaci wiekszego zainteresowania społeczności akademickiej problemami osób doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego.

Warsztaty i szkolenia z zakresu psychoedukacji cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród pracowników i studentów. Potrzebę kontynuowania projektu w kolejnej edycji potwierdziła liczna grupa studentów, która uczestniczyła w cyklicznych spotkaniach na temat chorób psychicznych.

Druga edycja projektu została wzbogacona o element refleksji naukowej, który wyraził się w Otwartych Seminariach Filozoficzno-Psychiatrycznych - przestrzeni dyskusji naukowej o problemach współczesnej psychiatrii. Seminaria, oprócz elementu naukowego, mają walor edukacyjny i popularyzujący wiedzę na temat zdrowia psychicznego, a także służą budowaniu sieci kontaktów z innymi ośrodkami i organizacjami zajmującymi się problematyką zdrowia psychicznego. Seminaria w roku akademickim 2014/2015 były realizowane we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim oraz Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Działania prowadzone w trzeciej edycji projektu przyczynią się do podniesienia jakości naszych propozycji dla środowiska akademickiego oraz są szansą na wykorzystanie potencjału uczelni. Nowym partnerem projektu jest Akademickie Centrum Kultury UMCS "Chatka Żaka". Dzięki zaangażowaniu pracowników ACK możliwe stanie się korzystanie z kultury i sztuki jako elementów profilaktyki i terapii kryzysów zdrowia psychicznego, a także podniesienie atrakcyjności form przekazywania wiedzy i umiejętności z zakresu psychoedukacji, psychoprofilaktyki i higieny psychicznej.

    Autor
    Katarzyna Skalska