Konferencja "Prawda, dobro i piękno etycznym i estetycznym kanonem współczesnej odpowiedzialności"

Wydział Artystyczny UMCS, LSCDN i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie zapraszają dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli biblioteki szkolnej, nauczycieli i wychowawców do udziału w Konferencji "Prawda, dobro i piękno etycznym i estetycznym kanonem współczesnej odpowiedzialności".

Wydarzenie odbędzie się 28 listopada 2022 r. w Instytucie Muzyki Wydziału Artystycznego UMCS (sala nr 14, Aleja Kraśnicka 2A w Lublinie).

Tematyka konferencji jest skupiona wokół jednego z kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 "Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji".


Program

8:30-9:00 Rejestracja uczestników

9:00-9:20 Otwarcie konferencji i powitanie gości, dr hab. Piotr Wijatkowski prof. UMCS, Dyrektor Instytutu Muzyki, Wydział Artystyczny UMCS, mgr Krzysztof Staruch, Dyrektor LSCDN

9:20-9:50 Koncert fortepianowej muzyki patriotycznej z komentarzem, mgr Tomasz Krawczyk, Instytut Muzyki WA UMCS

9:50-10:00 Recytacja poezji, Miłosz Sadurski

10:00-10:45 Jeden obraz więcej mówi, niż tysiąc słów. O sile i znaczeniu ikonografii w nauczaniu, dr hab. Tomasz Panfil – IPN

10:45-11:05 Przerwa kawowa oraz rozmowy w kuluarach 

11:05-11:50 Obraz wojny w muzyce i sztuce. Zarys edukacji interdyscyplinarnej, dr Renata Gozdecka prof. UMCS, Instytut Muzyki, Wydział Artystyczny UMCS 

11:50-12:10 Ojczyznę kochać trzeba i szanować, czyli jak rozmawiać o patriotyzmie w literaturze bez patosu, a z sensem, dr hab. Lech Giemza, KUL, Wydział Nauk Humanistycznych

12:10-12:30 Przerwa kawowa oraz rozmowy w kuluarach 

12:30-13:15 Pieśni patriotyczne lustrem dziejów narodu polskiego, mgr Marcin Szostek, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie

13:15-13:45 Idea wolontariatu – wychowanie do dobra w praktyce, ks. dr Krzysztof Gałan, Dyrektor Wydziału ds. Wychowania Katolickiego

13:45-14:00 Przerwa kawowa oraz rozmowy w kuluarach

14:00-14:30 Wyposażenie kawalerii około 1920 roku, realia życia podczas wojny polskobolszewickiej w oparciu o dziennik ułana, Grzegorz Sztal, inicjator i założyciel Muzeum Znaki Czasu

14:30-15:00 Koncert oraz wspólne śpiewanie pieśni ułańskich i patriotycznych, Grzegorz Sztal oraz Roztoczańska Konna Straż Ochrony Przyrody im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich przy akompaniamencie „The Fedor Family” oraz Uczestnicy konferencji

15:0-15:15 Zakończenie konferencji.


Link do rejestracji na Konferencję (szkolenie nr 8204)

Strona LSCDN

Wydarzenie na Facebooku

    Aktualności

    Autor
    Julia Maj
    Data dodania
    22 listopada 2022