kierunki muzyczne

Do podstawowych obowiązków opiekuna roku należy udzielanie studentom rad i konsultacji w sprawach związanych z procesem dydaktycznym oraz opiniowanie na prośbę studenta lub na wniosek dziekana indywidualnych spraw związanych z tokiem studiów.

 

Instytut Muzyki

Opiekunowie poszczególnych lat studiów w roku 2022 /2023

 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej , studia I stopnia

I r.    dr hab. Rafał Rozmus                                       504 395 735   rafaleozmus@op.pl

II rdr Jadwiga Jasińska                                           602 402 742   jrjasinska@gmail.com

III r. dr Andrzej Białkowski                                       791 095 028   abialkowski@gmail.com

 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia II stopnia

I r.  dr Agata Kusto                                                       508 778 293  agatakusto@gmail.com

II r. dr hab. Monika Mielko-Remiszewska, prof. UMCS    507 161 888  mielko-remiszewska@gmail.com

 

Jazz i muzyka estradowa, studia I stopnia

I r.   mgr Michał Iwanek                                          883 622 882  miwanek5@wp.pl

II r.  dr Anna Kotynia-Michałowska                        668 357 652

III r. hab. Mariusz Bogdanowicz, prof. UMCS        601 389 012  bogdanowicz@confiteor.com.pl

 

Jazz i muzyka estradowa, studia II stopnia

I r.   hab. Mariusz Bogdanowicz, prof. UMCS            601 389 012   bogdanowicz@confiteor.com.pl

II r. hab. Mariusz Bogdanowicz, prof. UMCS            601 389 012   bogdanowicz@confiteor.com.pl