Instytutowy Zespół Badawczy

Kierownik: dr hab. Tomasz Momot, prof. UMCS