kierunki muzyczne

Do podstawowych obowiązków opiekuna roku należy udzielanie studentom rad i konsultacji w sprawach związanych z procesem dydaktycznym oraz opiniowanie na prośbę studenta lub na wniosek dziekana indywidualnych spraw związanych z tokiem studiów.

Opiekunowie roku 2020/2021

Opiekun roku na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, pierwszego stopnia:
I rok - dr Renata Gozdecka,           renata.gozdecka@poczta.umcs.lublin.pl 
II rok - dr hab. Teresa Krasowska, terekrasowska@gmail.com 
III rok - dr Renata Gozdecka,        renata.gozdecka@poczta.umcs.lublin.pl 

 

Opiekun roku na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, drugiego stopnia:
I rok - dr Agata Kusto,        agatakusto@gmail.com 
II rok - dr hab. Monika Mielko-Remiszewska, prof. UMCS, mielko.remiszewska@gmail.com

 

Opiekun roku na kierunku jazz i muzyka estradowa, pierwszego stopnia:
I rok - dr hab. Mariusz Bogdanowicz, prof. UMCS,     bogdanowicz@confiteor.com.pl
II rok - prof. dr hab. Elżbieta Krzemińska,                elzbieta.krzeminska@umcs.pl
III rok - dr Jadwiga Jasińska,   602 402 742,            jrjasinska@gmail.com