Informatorium

Infromacja katalogowa

Pomoc w przeszukiwaniu katalogów, informacja o lokalizacji i zasadach udostępniania zbiorów.

Hol katalogowy, parter Biblioteki Głównej, godz. 9.00-16.00 (w poniedziałek 11.00-16.00).

 

Informacja naukowa (bibliograficzno-rzeczowa)

Udzielanie informacji o zbiorach Biblioteki UMCS oraz innych bibliotek krajowych i zagranicznych. Pomoc w poszukiwaniach bibliograficznych, tematycznych w oparciu o drukowane i elektroniczne źródła informacji zgromadzone w Bibliotece Głównej lub dostępne poprzez sieć Internet.

Czytelnia Oddziału Informacji Naukowej, I piętro nowy gmach BG UMCS.

 

Regulamin korzystania z Informatorium