Historia Biblioteki UMCS

Historia Biblioteki Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej

Powstanie i rozwój Biblioteki są ściśle związane z historią Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Wkrótce po jego powołaniu (23 października 1944 roku) rozpoczęto tworzenie Biblioteki.

Profil gromadzonego księgozbioru kształtowały przeobrażenia Uczelni. W pierwszych latach gromadzono głównie wydawnictwa z zakresu nauk matematyczo-przyrodniczych, medycznych, weterynaryjnych i filozoficznych. Wraz z powstaniem nowych wydziałów: prawa w 1949 r., humanistycznego w 1952 r., ekonomicznego w 1965, pedagogiki i psychologii w 1973 r. oraz usamodzielnieniem się innych (lekarskiego, farmaceutycznego, rolnego) zmieniła sie polityka gromadzenia zbiorów.

Aktualnie zasób Biblioteki ma charakter uniwersalny i zawiera tradycyjne tytuły; książek, czasopism, najstarszych tekstów pisanych, zbiorów kartograficznych, graficznych oraz muzycznych. Bardzo ważną ofertą są książki i czasopisma elektroniczne prezentowane dzięki zasobom licencjonowanych baz danych i Cyfrowej Biblioteki UMCS.

Biblioteka Główna UMCS wraz z 16 bibliotekami specjalistycznymi tworzy system biblioteczno-informacyjny Uczelni. Swe zbiory udostępnia zarówno studentom i pracownikom własnej i innych uczelni, jak również wszystkim mieszkańcom Lublina, wypełniając zadania naukowej biblioteki publicznej.

Od 1968 roku Biblioteka mieści się w gmachu przy ul. Radziszewskiego 11. Zespół budynków Biblioteki Głównej usytuowany jest w centrum campusu uniwersyteckiego, stanowiąc nieodłączny element jego krajobrazu.