E-zasoby - dostęp testowy

Pracownicy i studenci UMCS mają możliwość dostępu do baz z komputerów domowych - na stronie logowania należy wpisać login i hasło ważnego konta bibliotecznego.   /   UMCS employees and students can access databases from home computers - on the login page, enter login and password of a valid library account.

Bazy do testowania / Test bases:

Nazwa bazy / Base name

Opis / Description

Koniec dostępu
/ End of access

Gale Research Complete więcej / more >> 31.12.2023 
EBSCO   Sociology Source Ultimate więcej / more >> 15.12.2023
Bloomsbury Collections więcej / more >> 09.12.2023