E-zasoby - dostęp testowy

Pracownicy i studenci UMCS mają możliwość dostępu do baz z komputerów domowych - na stronie logowania należy wpisać login i hasło ważnego konta bibliotecznego.

Bazy do testowania:

Nazwa bazy Opis Koniec dostępu


The 
Lancet

więcej >>  12-10-2021