E-książki

Pracownicy i studenci UMCS mają dostęp do licencjonowanych zasobów elektronicznych z dowolnych komputerów poza siecią UMCS. Warunkiem połączenia jest posiadanie ważnego konta bibliotecznego.related

Znajdź e-booka 

Wyszukiwarka wszystkich serwisów książkowych licencjonowanych przez UMCS oraz dostępnych w formie Open Access

 Zakup Decyzją Czytelnika - to Ty decydujesz o zakupie książek z eBook Collection (EBSCOhost) do zbiorów BG UMCS! 


related

Zakup Decyzją Czytelnika – e-Book Collection

Książki przeznaczone do zakupu w modelu „Zakup Decyzją Czytelnika” (ZDC) oznaczone są czerwoną etykietą. 

 Zostaną one automatycznie kupione, jeśli będzie spełniony przynajmniej jeden z warunków: 
• czytelnik wyświetli książkę przez ponad 10 minut, 
• wyświetli ponad 10 stron,
• pobierze całą e-książkę 
• lub wydrukuje, wyśle e-mailem lub skopiuje i wklei część strony z e-książki.

Biblioteka Główna UMCS przeznacza co miesiąc stałą kwotę z budżetu na zakup e-książek. W przypadku wyczerpania środków, przycisk Zakup Decyzją Czytelnika zniknie, a zakup wybranego tytułu będzie możliwy w następnym miesiącu. 

 KSIĄŻKI ZAKUPIONE DO ZBIORÓW BG UMCS


related

Książki kupione decyzją Czytelnika (EBSCO-E-book Collection)

w roku 2019 zostało kupionych do zbiorów Biblioteki Głównej UMCS 52 tytuły książek elektronicznych.

 

 

  related

Academic Research Source eBooks - było EBSCO eBook Academic Collection

W kolekcji tej można czytać książki online – w formacie PDF lub przez czytnik EPUB lub offline pobierając (wypożyczając na 7 dni) książkę na własne urządzenie i czytając ją w programie Adobe Digital Editions. Wypożyczenie (pobranie) książki możliwe jest przy zalogowanie się na osobisty interfejs EBSCO-ebook Academic Collection.

Za pierwszym razem trzeba utworzyć konto EBSCOhost z adresu https://auth.ebsco.zone/user/create - zarejestrowanie konta możliwe jest tylko w sieci UMCS np. w Czytelni Informacji Naukowej BG UMCS. 

 


related

Books De Gruyter Publishers

- ponad 90-tysięcznej kolekcji akademickich e-książek wydawnictwa De Gruyter. Zbiór obejmuje wiele dziedzin, w tym z nauk humanistycznych i społecznych, takich jak: architektura i design, sztuka, studia nad Azją i Pacyfikiem, historia, prawo, lingwistyka i semiotyka, prawo, muzyka i filozofia. 

 

  

 

 

 

 
related

IBUKlibra

Z sieci UMCS możliwy jest obecnie dostęp do blisko 2000 pozycji z zakresu humanistyki, prawa, ekonomii, nauk społecznych, matematyczno-przyrodniczych i informatyki.
Każdy tytuł może być czytany jednocześnie przez pięć osób, a w przypadku 28 najczęściej wykorzystywanych tytułów - przez dziesięciu użytkowników.

Filmik promocyjny


related

ProQuest Ebook Central

Udostępnia pełnotekstowe, anglojęzyczne pozycje książkowe w wersji cyfrowej. Uniwersytet zakupił 163 tytuły, uprzednio wybrane przez pracowników naukowych. E-booki reprezentują nauki ścisłe i humanistyczne.
Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami serwisu.

 

Książki elektroniczne w licencjach krajowych


related

 

Książki elektroniczne w licencjach krajowych

Wyszukiwarka książek elektronicznych w licencjach krajowych - pozwala wybrać jedną z 31 dziedzin tematycznych i 209 poddziedzin. Wybór dziedziny jest konieczny. Jeśli nie zostanie wybrana poddziedzina, to zostanie wyświetlona cała dziedzina.

Niniejsza wyszukiwarka będzie docelowo obejmować wszystkie książki dostępne w ramach licencji krajowych Elsevier, Springer i Wiley. Na razie można przeglądać 77.497 e-książek anglojęzycznych wydanych przez Springera w latach 2004-2018, 2515 e-książek wydanych przez Elseviera w latach 2011-2015 oraz 2449 e-książek wydanych przez Wileya w roku 2009 i 2015.

 


related

ScienceDirect Books

Wielodziedzinowy pakiet książek w ramach licencji krajowej Elsevier - licencja została rozszerzona o pakiet zawierający 838 monografii z roku 2013 oraz 803 wolumenów serii książkowych oraz poradników (handbooks) z lat 2011-2015.


related

Springerlink Books

Wielodziedzinowy pakiet książek w ramach licencji krajowej – blisko 150 tys. tytułów.

related

WILEY ONLINE LIBRARY Books

Kolekcja pełnotekstowych książek (2450 tytułów)  wydawnictwa Wiley z zakresu: Science, Technology and Medicine oraz Humanities and Social Science.