E-książki

E-zasoby dostępne są wyłącznie dla studentów i pracowników UMCS) posiadających  identyfikator do Punktu Logowania UMCS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

E-booki 
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Książki wydawane przez UMCS w wersji elektronicznej w dostępie publicznym.
Zapraszamy do korzystania.
Obecnie dostępne publikacje:

Innovative Teaching Methods. Project Management | Edited by Lidia Pokrzycka and Robert Wallace Vaagan

Analiza prawnoporównawcza wybranych typów czynów zabronionych z kodeksu karnego | red. Julia Mucha, Jakub Skowroński, Karolina Więcek

Dziedzictwo Józefa Piłsudskiego i Symona Petlury. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość partnerstwa Polski i Ukrainy | red. Walenty Baluk, Jurij Makar, Mykoła Doroszko 

As perífrases verbais iterativas no Português Europeu | Justyna Wiśniewska

Selected Topics in Applied Computer Science (vol. I) | edited by Jarosław Bylina

Legal Protection of Animals - open access EBOOK (PDF) (Editorial team: Emil Kruk, Grzegorz Lubeńczuk, Hanna Spasowska-Czarny)

Wspólne Drogi. Człowiek w obliczu przemian | red. Anna Mikiciuk

Zakup Decyzją Czytelnika - to Ty decydujesz o zakupie książek z eBook Collection (EBSCOhost) do zbiorów BG UMCS! 


related

Zakup Decyzją Czytelnika – e-Book Collection

Książki przeznaczone do zakupu w modelu „Zakup Decyzją Czytelnika” (ZDC) oznaczone są czerwoną etykietą. 

 Zostaną one automatycznie kupione, jeśli będzie spełniony przynajmniej jeden z warunków: 
• czytelnik wyświetli książkę przez ponad 10 minut, 
• wyświetli ponad 10 stron,
• pobierze całą e-książkę 

• lub wydrukuje, wyśle e-mailem lub skopiuje i wklei część strony z e-książki.

Biblioteka Główna UMCS przeznacza co miesiąc stałą kwotę z budżetu na zakup e-książek. W przypadku wyczerpania środków, przycisk Zakup Decyzją Czytelnika zniknie, a zakup wybranego tytułu będzie możliwy w następnym miesiącu. 

KSIĄŻKI ZAKUPIONE DO ZBIORÓW BG UMCS


related

Książki kupione decyzją Czytelnika (EBSCO-E-book Collection)

w roku 2019 zostało kupionych do zbiorów Biblioteki Głównej UMCS 52 tytuły książek elektronicznych.  related

Academic Research Source eBooks - było EBSCO eBook Academic Collection

W kolekcji tej można czytać książki online – w formacie PDF lub przez czytnik EPUB lub offline pobierając (wypożyczając na 7 dni) książkę na własne urządzenie i czytając ją w programie Adobe Digital Editions. Wypożyczenie (pobranie) książki możliwe jest przy zalogowanie się na osobisty interfejs EBSCO-ebook Academic Collection.

Za pierwszym razem trzeba utworzyć konto EBSCOhost z adresu https://auth.ebsco.zone/user/create - zarejestrowanie konta możliwe jest tylko w sieci UMCS np. w Czytelni Informacji Naukowej BG UMCS. 


related

Books De Gruyter Publishers

Pełnotekstowy dostęp do 80 000 książek akademickich znajdujących się w ofercie Wydawnictwa De Gruyteroraz 21 wydawców partnerskich z Niemiec, USA i Kanady.

Serwis De Gruyter oferuje tytuły z 29 dyscyplin w zakresie:

  • NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH: literaturoznawstwo, językoznawstwo, semiotyka, historia,  antyk i starożytne studia bliskowschodnie, filozofia, socjologia, prawo, biznes i ekonomia, judaistyka, islam i studia środkowowschodnie, sztuka, architektura i design.
  • NAUK PRZYRODNICZYCH, TECHNIKI I MEDYCYNY:  chemia, matematyka, fizyka, informatyka, biologia, nauki o Ziemi.
 
related

IBUKlibra

Z sieci UMCS możliwy jest obecnie dostęp do blisko 2000 pozycji z zakresu humanistyki, prawa, ekonomii, nauk społecznych, matematyczno-przyrodniczych i informatyki.
Każdy tytuł może być czytany jednocześnie przez pięć osób, a w przypadku 28 najczęściej wykorzystywanych tytułów - przez dziesięciu użytkowników.

Filmik promocyjny


related

ProQuest Ebook Central

Udostępnia pełnotekstowe, anglojęzyczne pozycje książkowe w wersji cyfrowej. Uniwersytet zakupił 163 tytuły, uprzednio wybrane przez pracowników naukowych. E-booki reprezentują nauki ścisłe i humanistyczne.
Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami serwisu.

 

Książki elektroniczne w licencjach krajowych


related

Książki elektroniczne w licencjach krajowych

Wyszukiwarka książek elektronicznych w licencjach krajowych - pozwala wybrać jedną z 31 dziedzin tematycznych i 209 poddziedzin. Wybór dziedziny jest konieczny. Jeśli nie zostanie wybrana poddziedzina, to zostanie wyświetlona cała dziedzina.

Niniejsza wyszukiwarka będzie docelowo obejmować wszystkie książki dostępne w ramach licencji krajowych Elsevier, Springer i Wiley. Na razie można przeglądać 77.497 e-książek anglojęzycznych wydanych przez Springera w latach 2004-2018, 2515 e-książek wydanych przez Elseviera w latach 2011-2015 oraz 2449 e-książek wydanych przez Wileya w roku 2009 i 2015.


related

ScienceDirect Books

Wielodziedzinowy pakiet książek w ramach licencji krajowej Elsevier - licencja została rozszerzona o pakiet zawierający 838 monografii z roku 2013 oraz 803 wolumenów serii książkowych oraz poradników (handbooks) z lat 2011-2015.


related

Springerlink Books

Wielodziedzinowy pakiet książek w ramach licencji krajowej – blisko 150 tys. tytułów.

related

WILEY ONLINE LIBRARY Books

Kolekcja pełnotekstowych książek (2450 tytułów)  wydawnictwa Wiley z zakresu: Science, Technology and Medicine oraz Humanities and Social Science.