E-czasopisma

 A R I A N T A 

NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

 ARIANTA

 Naukowe i Branżowe Polskie Czasopiosma Elektroniczne - baza przygotowana i aktualizowana przez dr Anete Drabek i Arkadiusza Pulikowskiego. Zawartość bazy to 4255 rekordów. Informacje z bazy Arianta wykorzystywane są w następujących serwisach:

 


related

Platforma e-czasopism naukowych na UMCS 

Platforma e-czasopism naukowych udostępnia 29 periodyków wydawanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Funkcjonują one w modelu Open Access na otwartych licencjach Creative Commons. 


related

 PORTAL CZASOPISM NAUKOWYCH

Właścicielem portalu jest Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.Portal obsługuje i prezentuje obecnie pełną treść 48 periodyków i czasopism wydawanych elektronicznie we współpracy z różnymi ośrodkami naukowymi z całej Polski. Portal udostępnia czasopisma płatne  oraz czasopisma w formacie open access.Portal jest zasobem licencjonowanym przez UMCS. 

related

Folia Bibliologica

„Folia Bibliologica” wydawane są od roku 1990 jako kontynuacja „Biuletynu  Biblioteki UMCS”, ukazującego się od 1955 r. Profil czasopisma obejmuje problematykę współczesnego bibliotekarstwa i historii bibliotek, szeroki obszar zagadnień z zakresu  bibliologii, informatologii i prasoznawstwa.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił komunikat przedstawiający wyniki ewaluacji czasopism naukowych na rok 2015. Za publikację w „Folia Bibliologica”   Ministerstwo przyznało 6 punktów.

related  wydanie codzienne

Gazeta Wyborcza – wydanie codzienne

Ogólnopolski dziennik opiniotwórczy społeczno-polityczny o profilu centro-liberalnym, wydawany od 1989 w Warszawie przez spółkę Agora; redaktorem naczelnym dziennika od początku jego istnienia jest Adam Michnik.


related   ARCHIWUM

Archiwum Gazety Wyborczej

Archiwum zawiera wszystkie teksty Gazety Wyborczej od 1989 roku.

Dostęp w Czytelni Informacji Naukowej lub Czytelni Czasopism po zalogowaniu przez bibliotekarza.

 

 


related

 Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)

czasopismo naukowe United States National Academy of Sciences publikujące głównie prace biomedyczne, rzadziej z zakresu fizyki, matematyki i nauk społecznych. Wydanie drukowane jest tygodnikiem. Wersja internetowa PNAS-u codziennie zawiera nowe artykuły. Pierwsze wydanie ukazało się w 1915 r.


related

 Science Online AAA-S

Czasopismo Science jest dostępne od 1997 r. z serwera American Association for the Advancement of Science. 

related

 SIPRI

SIPRI Year Book - czasopismo poświęcone badaniom zbrojnych konfliktów międzynarodowych oraz kontroli zbrojeń, wydawane przez niezależny międzynarodowy instytut SIPRI. Rocznik SIPRI jest znany na całym świecie jako autorytatywne i niezależne źródło informacji na temat zbrojeń, rozbrojenia i bezpieczeństwa międzynarodowego przeznaczone dla polityków, dyplomatów, dziennikarzy, naukowców, studentów i innych osób zainteresowanych tą tematyką. 


related

aleBank

UMCS jest uprawniony do bezpłatnego dostępu do pełnotekstowych czasopism bankowych - należy się zarejestrować a następnie zalogować i można czytać:

• Miesięcznik Finansowy BANK
• Nowoczesny Bank Spółdzielczy
• Europejski Doradca Samorządowy
• Finansowanie Nieruchomości
•Kurier Finansowy

UWAGA: Prosimy pamiętać o wybraniu odpowiedniego typu konta na stronie rejestracji.


related

 American Chemical Society 

Dostęp do 47 czasopism z pakietu ACS Web Editions obejmującego roczniki od 1996 włącznie, czasopisma Chemical Engineering News Online oraz pakietu ACS Legacy Archives zawierającego starsze roczniki archiwalne.

related

American Institut of Physics - Scitation 

Czasopisma elektroniczne wydawane przez American Institute of Physics (AIP) oraz towarzystwa naukowe stowarzyszone z AIP są udostępniane na serwerze Scitation należącym do AIP.


related

APS Journals

Kolekcja czasopism wydawanych przez  American Physical Society (APS) 


related

American Society for Microbiology

Czasopisma naukowe z dziedziny mikrobiologii, biotechnologii, immunologii oraz biochemii wydawane przez American Society for Microbiology.


related

Cambridge Journals

Czasopisma Cambridge University Press (CUP)  są udostępniane w kolekcji FULL (337 tytułów).


related

 CZASOPISMA IMPAN

Czasopisma w wersji online wydawane przez Instytutu Matematyki Polskiej Akademii Nauk dostępne od 2001 r.related

HeinOnline Law Journal Library

Biblioteka amerykańskich czasopism o tematyce prawniczej oraz dostęp do pełnego amerykańskiego serwisu prawniczego. 

related

IOP SCIENCE

Baza zawiera czasopisma z zakresu fizyki, elektroniki, nanotechnologi, informatyki, chemii, ochrony środowiska i dziedzin pokrewnych. 


related

JSTOR

Pełnotekstowy dostęp do archiwów czasopism jest licencjonowany w zakresie kolekcji matematyczno-statystycznej i humanistyczno-artystycznej. W wykazie czasopism w bazie JSTOR tytuły należące do licencjonowanej kolekcji nie mają żadnych oznaczeń i z nich można korzystać w pełnym zakresie. Pozostałe tytuły mają oznaczenie całkowicie lub częściowo ograniczające dostęp do pełnego tekstu.


related

NATURE

NATURE CHEMISTRY

Polymer Journal

Nature Reviews Materials

related

 

 OECD iLibrary

OECD iLibrary to platforma udostępniająca pełne teksty publikacji wydawanych przez:
- Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) - Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Serwis zawiera materiały w języku angielskim i/lub francuskim:

- książki,
- serie wydawnicze,
- raporty i tabele z danymi statystycznymi o krajach,
- biuletyny i czasopisma,
- prognozy i roczniki,
- bibliografie,
- roczniki statystyczne,
- czasopisma statystyczne,
- interaktywne statystyczne bazy danych.


related

Oxford University Press (OUP)

obejmuje czasopisma bieżące oraz archiwa od 1996 r., z prawem bezterminowego dostępu do prenumerowanej kolekcji z okresu licencji na serwerze wydawcy. 


related

Persée

cyfrowa kolekcja czasopism z nauk humanistycznych i społecznych.

related

Royal Society of Chemistry

dostęp do pełnej kolekcji czasopism RSC (26 tytułów) oraz do archiwum zawierającego ponad 1.200.000 artykułów, opublikowanych w latach 1841-2004. 

related

ScienceDirect

czasopisma elektroniczne Elsevier dostępne z serwera wydawcy. Dostęp pełnotekstowy tylko do tych tytułów, które występują w ogólnokrajowej licencji akademickiej prowadzonej przez ICM.

related

SCOPUS

interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych i medycznych. dostęp do pełotekstowych artykułów w zakresie licencjonowanych przez BG UMCS tytułów czasopism.


related

SpringerLink

czasopisma elektroniczne SpringerLink dostępne z serwera wydawcy. Dostęp pełnotekstowy tylko do tych tytułów, które występują w ogólnokrajowej licencji akademicka prowadzonej przez ICM.

related

Taylor & Francis Online 

platforma czasopism elektronicznych wydawanych przez grupę wydawniczą Taylor and Francis. Dostep do e-źródeł z większości dyscyplin naukowych.

related

Thieme 

dostęp do następujących tytułów

Synfacts 
Print ISSN 1861-1958 · Electronic ISSN 1861-194X

Access to all issues available online 2006 to 2010

 Synlett 
Print ISSN 0936-5214 · Electronic ISSN 1437-2096

Access to all issues available online 2006 to 2010

 Synthesis 
Print ISSN 0039-7881 · Electronic ISSN 1437-210X

Access to all issues available online 2006 to 2010 

related

WILEY Online Library

kolekcja pełnotekstowych czasopism wydawnictwa Wiley z zakresu: Science, Technology and Medicine oraz Humanities and Social Science.