Dane teleadresowe jednostek

1. BIBLIOTEKA WYDZIAŁU ARTYSTYCZNEGO

Aleja Kraśnicka 2B,
Biblioteka Instytutu Muzyki, tel. (81)537-69-19
Biblioteka Instytutu Sztuk Pięknych, tel. (81)537-69-42
biblioteka.wa@mail.umcs.pl
Bibliotekarz prowadzący: mgr Joanna Michalczuk
e-mail: joanna.michalczuk@mail.umcs.pl
2. BIBLIOTEKA NAUK BIOLOGICZNYCH
ul.Akademicka 19, tel. (81)537-59-14
biblioteka.wbib@mail.umcs.pl
Bibliotekarz prowadzący: mgr Dariusz Chojna
e-mail:dariusz.chojna@mail.umcs.pl
3. BIBLIOTEKA WYDZIAŁU CHEMII
pl. M.Curie-Skłodowskiej 3, tel. (81)537-55-62
bibchem@mail.umcs.pl
Bibliotekarz prowadzący: mgr Regina Skorek
e-mail: regina.skorek@mail.umcs.pl
4. BIBLIOTEKA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO
pl. M.Curie-Skłodowskiej 5, tel. (81)537-53-68
biblioteka.we@mail.umcs.pl 
Bibliotekarz prowadzący: mgr Piotr Sękowski
e-mail:piotr.sekowski@mail.umcs.pl
5. BIBLIOTEKA WYDZIAŁU FILOZOFII I SOCJOLOGII
pl. M.Curie-Skłodowskiej 4, tel. (81)537-54-74
biblioteka.wfis@mail.umcs.pl
Bibliotekarz prowadzący: mgr Katarzyna Giza
e-mail: katarzyna.wisniewska-giza@mail.umcs.pl
6. MIĘDZYWYDZIAŁOWA BIBLIOTEKA FILOLOGICZNO-HISTORYCZNA
pl. M.Curie-Skłodowskiej 4,
biblioteka.fh@mail.umcs.pl
telefony:
(81)537-27-27 (kierownik)
(81)537-27-31 (Wypożyczalnia Neofilologii)
(81)537-27-29 (Wypożyczalnia Polonistyki)
(81)537-53-88 (Wypożyczalnia Historii)       
Kierownik: mgr Joanna Kalinowska
e-mail: joanna.kalinowska@mail.umcs.pl
7. BIBLIOTEKA INSTYTUTU ARCHEOLOGII
pl. M.Curie-Skłodowskiej 4, tel. (81)537-53-80
Bibliotekarz prowadzący: mgr Ewelina Kokowska-Guz
biblioteka.archeologia@mail.umcs.pl
8. BIBLIOTEKA WYDZIAŁU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI
ul. Akademicka 9, tel. (81)537-62-94
biblioteka.wmfi@mail.umcs.pl
Bibliotekarz prowadzący: mgr Anna Tym
e-mail: anna.tym@mail.umcs.pl
9. BIBLIOTEKA WYDZIAŁU NAUK O ZIEMI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
Al. Kraśnicka 2D, tel. (81)537-68-65, (81)537-68-56
biblioteka.WNZiGP@mail.umcs.pl
Bibliotekarz prowadzący: mgr Anna Radzka
e-mail:anna.radzka@mail.umcs.pl
10. BIBLIOTEKA INSTYTUTU PEDAGOGIKI
ul. Narutowicza 12, tel. (81)537-63-53
biblioteka.pedagogika@mail.umcs.pl
Bibliotekarz prowadzący: mgr inż. Jolanta Marko
e-mail: jolanta.marko@mail.umcs.pl
11. BIBLIOTEKA INSTYTUTU PSYCHOLOGII
ul.Głeboka 45, tel. (81)537-60-50
biblioteka.psychologia@mail.umcs.pl
Bibliotekarz prowadzący: mgr Małgorzata Grzanka
e-mail: malgorzata.grzanka@mail.umcs.pl
12. BIBLIOTEKA WYDZIAŁU POLITOLOGII I DZIENNIKARSTWA
ul.Głeboka 45, tel. (81)537-60-50
biblioteka.wpid@mail.umcs.pl
Bibliotekarz prowadzący: mgr Mariola Łysiak
e-mail: mariola.lysiak@mail.umcs.pl
13. BIBLIOTEKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI
pl. M.Curie-Skłodowskiej 5, tel. (81)537-54-46
biblioteka.wpia@mail.umcs.pl
Bibliotekarz prowadzący: dr Ewa Korniłłowicz
e-mail:ewa.kornillowicz@mail.umcs.pl
14. BIBLIOTEKA CENTRUM JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ DLA POLONII I CUDZOZIEMCÓW
ul.Weteranów 18, tel. (81)537-65-36,
polonia@mail.umcs.pl
Bibliotekarz prowadzcy: mgr Katarzyna Dołżycka
e-mail:katarzyna.dolzycka@mail.umcs.pl
15. BIBLIOTEKA CENTRUM EUROPY WSCHODNIEJ
ul. Głeboka 45 (pok. A 1.10)
tel. (81)537-25-04
biblioteka.cew@mail.umcs.pl
Bibliotekarz prowadzący: Piotr Toc
email:piotr.toc@mail.umcs.pl
16. BIBLIOTEKA OGRODU BOTANICZNEGO
ul.Sławinkowska 3, tel. (81)743-49-45 w.19
Bibliotekarz prowadzący: mgr inż. Joanna Danieluk
e-mail: joanna.danieluk@mail.umcs.pl
17. BIBLIOTEKA WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO UMCS
Budynek Collegium Novum
ul. 4-go Pułku Piechoty WP 18
24-100 Puławy tel. (81)887-42-80 wew. 209
Bibliotekarz prowadzący: mgr Anna Matraszek
18. Biblioteka Centrum Brytyjskie UMCS
ul Zuchów 2 (wejście i wjazd od ul. Legionowej)
20-047 Lublin
tel. (81)741-86-24
centrum.brytyjskie@mail.umcs.pl
Bibliotekarz prowadzący: Elżbieta Stelmach-Misztal