Dane teleadresowe jednostek

1. BIBLIOTEKA WYDZIAŁU ARTYSTYCZNEGO

Aleja Kraśnicka 2B,
Biblioteka Instytutu Muzyki, tel. 81 537 69 19
Biblioteka Instytutu Sztuk Pięknych, tel. 81 537 69 42
biblioteka.WA@poczta.umcs.lublin.pl
Bibliotekarz prowadzący: mgr Joanna Michalczuk
e-mail: joanna@poczta.umcs.lublin.pl
2. BIBLIOTEKA NAUK BIOLOGICZNYCH
ul.Akademicka 19, tel. (81)537-59-14
biblioteka.WBiB@poczta.umcs.lublin.pl
Bibliotekarz prowadzący: mgr Dariusz Chojna
e-mail:d.chojna@poczta.umcs.lublin.pl
3. BIBLIOTEKA WYDZIAŁU CHEMII
pl. M.Curie-Skłodowskiej 3, tel. (81)537-55-62
biblioteka.WCH@poczta.umcs.lublin.pl
Bibliotekarz prowadzący: mgr Regina Skorek
e-mail: regina.skorek@poczta.umcs.lublin.pl
4. BIBLIOTEKA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO
pl. M.Curie-Skłodowskiej 5, tel. (81)537-53-68
biblioteka.WE@poczta.umcs.lublin.pl 
Bibliotekarz prowadzący: mgr Piotr Sękowski
e-mail:p.sekowski@poczta.umcs.lublin.pl
5. BIBLIOTEKA WYDZIAŁU FILOZOFII I SOCJOLOGII
pl. M.Curie-Skłodowskiej 4, tel. 81 537 5474
biblioteka.WFiS@poczta.umcs.lublin.pl
Bibliotekarz prowadzący: mgr Katarzyna Giza
6. MIĘDZYWYDZIAŁOWA BIBLIOTEKA FILOLOGICZNO-HISTORYCZNA
pl. M.Curie-Skłodowskiej 4,
tel./fax (81)537-53-96, tel. (81)537 27 27 (kierownik),
(81)537 27 33 (wypożyczalnia/czytelnia), (81)537 27 28
biblioteka.WH@poczta.umcs.lublin.pl
Kierownik: mgr Ewa Mazur
e-mail: ewa.mazur@poczta.umcs.lublin.pl
7. BIBLIOTEKA INSTYTUTU ARCHEOLOGII
pl. M.Curie-Skłodowskiej 4, tel. (81)537-53-80
Bibliotekarz prowadzący: mgr Ewelina Kokowska-Guz
biblioteka.archeologia@poczta.umcs.liublin.pl
8. BIBLIOTEKA WYDZIAŁU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI
ul. Akademicka 9, tel. (81)537-6294
biblioteka.WMFI@poczta.umcs.lublin.pl
Bibliotekarz prowadzący: mgr Anna Tym
e-mail: annatym@poczta.umcs.lublin.pl
9. BIBLIOTEKA WYDZIAŁU NAUK O ZIEMI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
Al. Kraśnicka 2 CD, tel. (81) 537 68 65, (81) 537 68 56
biblioteka.WNZiGP@poczta.umcs.lublin.pl
Bibliotekarz prowadzący: Anna Radzka, kustosz
10. BIBLIOTEKA INSTYTUTU PEDAGOGIKI
ul. Narutowicza 12, tel. (81)537-63-53
biblioteka.pedagogika@poczta.umcs.lublin.pl
Bibliotekarz prowadzący: mgr inż. Jolanta Marko
e-mail: jmarko@poczta.umcs.lublin.pl
11. BIBLIOTEKA INSTYTUTU PSYCHOLOGII
ul.Głeboka 45, tel. 81 537 60 50
biblioteka.psycholog@mail.umcs.pl
Bibliotekarz prowadzący: mgr Elżbieta Krankowska
e-mail: elzbieta.krankowska@mail.umcs.pl
12. BIBLIOTEKA WYDZIAŁU POLITOLOGII I DZIENNIKARSTWA
ul.Głeboka 45, tel. 81 537 60 50
biblioteka.wpid@mail.umcs.pl
Bibliotekarz prowadzący: mgr Mariola Łysiak
e-mail: mariola.lysiak@mail.umcs.pl
13. BIBLIOTEKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI
pl. M.Curie-Skłodowskiej 5, tel. (81)537-54-46
biblioteka.WPiA@poczta.umcs.lublin.pl
Bibliotekarz prowadzący: dr Ewa Korniłłowicz
14. BIBLIOTEKA CENTRUM JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ DLA POLONII I CUDZOZIEMCÓW
ul.Weteranów 18, tel. (81) 537-65-36,
polonia@poczta.umcs.lublin.pl
Bibliotekarz prowadzcy: mgr Katarzyna Dołżycka
15. BIBLIOTEKA CENTRUM EUROPY WSCHODNIEJ
ul. Głeboka 45 (pok. A 1.10)
tel. (+48) 81 537 25 04
Bibliotekarz prowadzący: Piotr Toc, bibliotekarz
e-mail: biblioteka@centrum.umcs.pl
16. BIBLIOTEKA OGRODU BOTANICZNEGO
ul.Sławinkowska 3, tel. (81) 743 49 45 w.19
Bibliotekarz prowadzący: dr inż. Krystyna Rysiak
17. BIBLIOTEKA WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO UMCS
Budynek Collegium Novum
ul. 4-go Pułku Piechoty WP 18
24-100 Puławy tel. 81 887 42 80 wew. 209
biblioteka.WZP@poczta.umcs.lublin.pl 
Bibliotekarz prowadzący: mgr Anna Matraszek
18. Biblioteka Centrum Brytyjskie UMCS
ul Zuchów 2 (wejście i wjazd od ul. Legionowej)
20-047 Lublin
tel. 81 7418624
email: centrum.brytyjskie@umcs.lublin.pl
Bibliotekarz prowadzący: Elżbieta Stelmach-Misztal