Czasopisma

Biblioteka Główna dysponuje ciekawym księgozbiorem czasopism naukowych z zakresu dyscyplin reprezentowanych na UMCS.

Zakres tematyczny gromadzonych periodyków tworzy kolekcję uniwersalną z przewagą piśmiennictwa humanistyczno-społecznego i filologicznego oraz posiada bogate zbiory z dziedziny nauk matematyczno-przyrodniczych i chemicznych, które stanowią o wartości badawczej zgromadzonych zbiorów.

W Czytelni Czasopism jest bezpośredni dostęp do ponad 2 tysięcy bieżących tytułów polskich i zagranicznych czasopism naukowych, popularnonaukowych, gazet, monitorów oraz czasopism dostępnych na mikrofilmach. Czasopisma ułożone są w działach wg głównych dziedzin wiedzy.

W zakresie wolnego dostępu Biblioteka posiada bogate zbiory tytułów czasopism m. in.: prawniczych, ekonomicznych, historycznych, bibliologicznych czy szeregu czasopism o ugruntowanej pozycji naukowej np.: Annales UMCS.