Cytowania

Cutowania wyliczane są na podstawie następijących baz:

Web of ScienceTM Core Collection
(Web of Science TM - Instrukcje)

SCOPUS

Nakładka Publish or Perish na Google Scholar

Dodatkowo cytowania można wyszukać w:

Google Scholar Citations

BazEkon 

- Pol-index

BazHum

CYTBIN