Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji

Adres:
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 LUBLIN

biblioteka.WPiA@poczta.umcs.lublin.pl

Strona WWW Biblioteki

Bibliotekarz prowadzący:
dr Ewa Korniłłowicz, kustosz
tel. (+48) 81 537 5446
e-mail: ewa.kornillowicz@poczta.umcs.lublin.pl

Pracownicy:
Małgorzata Melko, bibliotekarz
Bożena Pożarowszczyk, bibliotekarz
mgr Monika Michniewicz, starszy bibliotekarz

Realizowane zadania:

  1. Gromadzenie i opracowanie zbiorów
  2. Udostępnianie zbiorów

Godziny pracy Biblioteki

    Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji UMCS jest Biblioteką specjalistyczną, dziedzinową, działającą w ramach zintegrowanego systemu informacyjno bibliotecznego Biblioteki Głównej UMCS. Oznacza to, że Biblioteka ma wspólne z Biblioteką Główną platformy informacyjne katalogu centralnego, e-źródeł, e-booków, Biblioteki Cyfrowej UMCS itp. System informacyjny oparty jest na programie operacyjnym VIRTUA.

    Zadaniem Biblioteki Wydziałowej jest głównie obsługa studentów i pracowników naukowych Wydziału Prawa, jednak wartym podkreślenia jest fakt, że ok. 20 % użytkowników stanowią studenci innych uczelni oraz przedstawiciele szeroko rozumianych zawodów prawniczych a więc aplikanci, adwokaci, prokuratorzy, sędziwie, radcy prawni.
    Biblioteka dysponuje pomieszczeniami zajmującymi 680m² w tym czytelnią z 48 miejscami, w której czytelnicy mogą korzystać z wypożyczonych książek i czasopism na miejscu. Dostępnych jest także 14 miejsc dla osób niepełnosprawnych w czytelni dolnej.
    Do dyspozycji naszych użytkowników posiadamy ponad 50 tys. książek współczesnych i ok. 26 tys. czasopism na które składa się 57 tytułów czasopism polskich i 19 tytułów zagranicznych. Oferta rozszerzana jest sukcesywnie o czasopisma polskie przedwojenne.
    Zarówno książki jak i czasopisma profilowane są wokół zagadnień dotyczących prawa polskiego i międzynarodowego.
    Do dyspozycji korzystających z Biblioteki firma LexisNexis zainstalowała 3 komputery z dostępem sieciowym do bazy informacji prawniczej LEX a czytelnia dolna posiada komputer z dostępem do katalogu internetowego zasobów bibliotecznych.
    Zespół bibliotekarzy to osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych i długim stażu pracy, co zapewnia właściwą jakość obsługi czytelników.