Biblioteka Wydziału Politologii i Dziennikarstwa

Adres:
ul.Głęboka 45
20-612 Lublin

tel. 81 537 60 50

biblioteka.wpid@mail.umcs.pl

Strona WWW Biblioteki

Bibliotekarz prowadzący:
mgr Mariola Łysiak, kustosz
e-mail: mariola.lysiak@mail.umcs.pl
tel. 81 537 60 50

Pracownicy:
mgr Regina Szymkiewicz, kustosz e-mail: regina.szymkiewicz@mail.umcs.pl

Profil zbiorów:
Biblioteka Wydziału Politologii posiada obszerny księgozbiór, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji politologicznych, medioznawczych.
Gromadzi książki poświęcone samorządowi terytorialnemu, stosunkom międzynarodowym, studiom wschodnioeuropejskim, historii, prawu, dziennikarstwu, instytucjom publicznym i politycznym.
Zbiory biblioteczne na bieżąco są uzupełniane o nowości wydawnicze. Do dyspozycji czytelników są czasopisma naukowe, publicystyczne.
Biblioteka funkcjonuje w ramach zintegrowanego systemu informacyjno-bibliotecznego Biblioteki Głównej UMCS.
Czytelnicy mają możliwość korzystania m.in. z elektronicznego katalogu bibliotecznego, e-booków oraz e-źródeł.

Realizowane zadania:

  • Udostępnianie, gromadzenie i opracowanie zbiorów zgodnie z profilem prac dydaktycznych, oraz naukowo-badawczych prowadzonych na Wydziale Politologii;
  • Udzielanie informacji dotyczących zbiorów biblioteki;
  • Wspomaganie prac Biblioteki Głównej w zakresie tworzenia katalogu centralnego Nukat.

Godziny pracy Biblioteki