Biblioteka Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Adres:
al. Kraśnicka 2D 
20-718 Lublin
tel. (81) 537 68 65, (81) 537 68 56

biblioteka.WNZiGP@poczta.umcs.lublin.pl

Strona WWW Biblioteki

Bibliotekarz prowadzący:
mgr Anna Radzka  - kustosz
e-mail: a.radzka@umcs.lublin.pl 
tel. 81 537 68 65

Pracownicy:
mgr Hanna Myna  - kustosz (hmyna@umcs.lublin.pl)

Profil zbiorów:
Biblioteka powstała z połączenia zbiorów Katedr: Geografii Fizycznej i Geografii Ekonomicznej. Obecnie księgozbiór liczy 100 000 woluminów, z czego ponad połowę stanowią wydawnictwa ciągłe. 

Realizowane zadania:

  • gromadzenie zbiorów
  • opracowywanie formalne i rzeczowe zbiorów
  • udostępnianie zbiorów
  • udzielanie informacji bibliotecznej i bibliograficznej 

Godziny pracy Biblioteki

poniedziałek -  piątek: 8.00-14.00
sobota, niedziela - nieczynna