Biblioteka Wydziału Ekonomicznego

Adres:
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 LUBLIN
biblioteka.WE@poczta.umcs.lublin.pl

Strona WWW Biblioteki

Bibliotekarz prowadzący: 
mgr Piotr Sękowski - kustosz
tel. 81 537 5368,
e-mail: piotr.sekowski@umcs.lublin.pl

Pracownicy:
mgr Krzysztof Jedlewski - bibliotekarz,
mgr Barbara Samborska - bibliotekarz,
mgr Anna Skiba, st. bibliotekarz.

Profil zbiorów:
Biblioteka Wydziału Ekonomicznego posiada obszerny księgozbiór ekonomiczny z szybkim dostępem do nowości wydawniczych. Głównie są to wydawnictwa z zakresu nauk ekonomicznych: mikro- i makroekonomii, bankowości, finansów, rachunkowości, marketingu, zarządzania, gospodarki światowej oraz dziedzin pokrewnych.

Realizowane zadania:
Biblioteka zajmuje się gromadzeniem i opracowaniem zbiorów zgodnie z profilem prac dydaktycznych i naukowo-badawczych prowadzonych na Wydziale Ekonomicznym UMCS.
Zbiory obejmują ok. 46 tys. woluminów książek, 52 tytuły czasopism polskich i 18 tytułów czasopism zagranicznych.

Biblioteka dysponuje:
- 50 miejscami w czytelni;
- 10 stanowiskami komputerowymi.

Z księgozbioru mogą korzystać na miejscu w czytelni wszyscy zainteresowani. Studenci i pracownicy naukowi Wydziału Ekonomicznego mogą również wypożyczać książki do domu.


Godziny pracy