Biblioteka Wydziału Chemii

Adres:
pl. M. Curie-Skłodowskiej 3
20-031 Lublin
tel. (81) 537-55-62
bibchem@mail.umcs.pl

Bibliotekarz prowadzący:
mgr Regina Skorek - kustosz
e-mail: regina.skorek@mail.umcs.pl

Pracownicy:
mgr Dariusz Siek – st. bibliotekarz

Profil zbiorów:
Profilowany księgozbiór naukowo-dydaktyczny, obejmujący dziedziny: chemia, biochemia, fizyka, ochrona środowiska, kosmetologia, matematyka, informatyka.

Realizowane zadania:

  1. gromadzenie zbiorów
  2. opracowywanie formalne i rzeczowe zbiorów
  3. udostępnianie zbiorów
  4. udzielanie informacji bibliotecznej, bibliograficznej i rzeczowej

Godziny pracy