Biblioteka Ogrodu Botanicznego

Adres:
ul. Sławinkowska 3
20-810 Lublin
tel. (81) 743 49 00 (sekretariat)

Bibliotekarz prowadzący:
mgr inż. Joanna Danieluk
tel: (81) 743 49 45 w.19
e-mail: joanna.danieluk@mail.umcs.pl

Profil zbiorów : Biblioteka Ogrodu Botanicznego gromadzi księgozbiór obejmujący literaturę z zakresu botaniki i dziedzin pokrewnych, czasopisma ogrodnicze – w tym 3 ciągłe.

Realizowane zadania:

  1. Gromadzenie księgozbioru zgodnie z profilem biblioteki.
  2. Udostępnianie księgozbioru na miejscu – pracownikom i studentom UMCS, UP, KUL, UM oraz innym osobom, na podstawie dowodu tożsamości.
  3. Bieżące udzielanie informacji dotyczące zbiorów biblioteki.

Kontakt:
tel. (81) 743 49 00 (sekretariat)